Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nye KSL-krav for gris

Har du fått med deg at det nå stilles nye krav til smitteforebygging for deg som svineprodusent i KSL-standarden?


Nye KSL-krav for gris

Har du fått med deg at det nå stilles nye krav til smitteforebygging for deg som svineprodusent i KSL-standarden?

Det var i mai at Matmerk la til ei ny sjekkliste med veiledning i KSL-standarden.

– Dette kom i stand etter initiativ fra næringa sjøl. Utgangspunktet var utfordringene med funn av LA-MRSA-bakterier i norske svinebesetninger. Det er særlig krav til smitteforebygging med å slippe folk som har vært utenlands inn i grisehuset som tas opp, og særlig folk som har vært i kontakt med svinebesetninger i utlandet. Men vi stiller også spørsmål ved helseattester og smitteforebygging i forbindelse med livdyrkjøp mellom norske besetninger, sier Tom Roterud til Svin. Han er KSL-sjef i Matmerks organisasjon.

– Dette er ganske ferskt, så vi har ikke gått så hardt på i forhold til disse kravene ennå. De skal også fungere rent praktisk, men dette handler i stor grad om å heve bevisstheten rundt problemstillingene, særlig i forbindelse med å slippe folk som har vært i utlandet inn i grisehuset, sier Tom Roterud.

Han sier at Matmerk gjerne tar innspill og kommentarer til problemstillingen rundt MRSA. KSL-kravene skal være et verktøy for næringa i arbeidet med å dokumentere trygg og god produksjon.