Publisert: 18.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nye grisehus – Østlandet velger nøkkelferdig

Flere og flere bygger nøkkelferdig hus. Slaktegrishus er i øyeblikket mest etterspurt. Men prisen er så høy at lønnsomheten kan være tvilsom.


Nye grisehus – Østlandet velger nøkkelferdig

Flere og flere bygger nøkkelferdig hus. Slaktegrishus er i øyeblikket mest etterspurt. Men prisen er så høy at lønnsomheten kan være tvilsom.

 

Fjøssystemer er størst på innendørsmekanisering (I-mek) for gris i Norge. Oppskriften er å ha ansatte som kan sitt fag, samt at firmaet kan tilby nøkkelferdige løsninger. Fjøssystemer har i samarbeid med danske Gråkjær nå vært med på 13 nøkkelferdige grisehus og et tilsvarende antall til ku. Fjøssystemer omsatte i fjor for 120 millioner til innendørsmekanisering for ku, gris og fjørfe.

– Nær halvparten av dette var på gris, tror daglig leder Åge Stenumgard.

– Bygging av ku og grisefjøs er krevende. Mange detaljer som skal passe, og prosjektene ofte så store at det kun er selgere med spesialkompetanse som har sjanse til å holde seg oppdatert, sier Stenumgard. Firmaet hans ansatte i fjor Kjetil Olsen, rådgiver på Gris fra Gilde Vest, og har nå åtte selgere med fokus kun på gris.

– Vi satser mye på å holde på ansatte og den kompetansen de har. Det tar veldig lang tid å lære opp nye i dette gamet, forklarer Stenumgard.

Fjøssystemer er ellers alene om å selge innredning i glassfiber i Norge. I øyeblikket er det slaktegrishus og nøkkelferdige løsninger som er mest etterspurt.

– Målt i kvadratmeter er halvparten av grisehusene bygd på Østlandet nå levert nøkkelferdig. Samme trend gjelder også storfefjøs, sier selger Ola Rognlien i Fjøssystemer. I resten av landet er det derimot få nøkkelferdige løsninger.

– Med store prosjekter og nøkkelferdige hus blir finansieringen flaskehalsen. At denne er i orden er også noe av det første vi spør om hos de som vil bygge, forklarer Rognlien.

Utgangspunktet for et stort byggeprosjekt kan kanskje være noe forskjellig fra landsdel til landsdel. Det er et inntrykk vi sitter igjen med etter samtaler med leverandørene. På Østlandet bygger man hvis en har nok egenkapital og finansiering i orden. Hvor lønnsomt prosjektet er, har ofte ikke størst fokus. I Rogaland bygger en derimot hvis prosjektet er lønnsomt. Da lar det seg også finansiere.

 

SAMARBEIDER MED SMITH

Felleskjøpet har flere selgere på gris enn Fjøssystemer, og dekker også opp områder utenom de sentrale strøk.

– Våre selgere på Vestlandet og i Midt Norge er spesialisert på gris. Østlandet henger litt etter når det gjelder spesialkompetanse, forklarer markedssjef for I-mek, Knut Øystein Berg i FK Maskin. Nytt er ellers at Felleskjøpet har startet å samarbeide med Smith (stor byggeleverandør på industri og forretningsbygg) om landbruksbygg. Fra før har de også et godt samarbeid med Borgen Bygg.

– Det blir mer og mer etterspørsel etter ei totalpakke, forklarer Berg. I samarbeid med Smith kan også Felleskjøpet nå tilby nøkkelferdige løsninger. Selv bidrar Felleskjøpet da med innredningsbiten. Det vil si betonginnredning fra Sverige, eller plast og stål fra ACO Funki. Når det gjelder fôring og ventilasjon er det Funki eller norske Bruvik som gjelder for Felleskjøpet.

 

NORSK ALTERNATIV

AK-Maskiner/ Reime dekker også det meste av landet, og satser nå mer på Østlandet.

– Vi er i ferd med å bygge opp en avdeling på Rudshøgda i Hedmark på Imek, forteller Lars Oftedal, produktansvarlig gris i AK-Maskiner. AK-Maskiner er den eneste som selger norsk innredning. Reimebingene lages på Nærbø i Rogaland. Selskapet ser for seg å ta med seg Rogalandsentrepenørene Aksel Odland og Jan Svela til Østlandet for å kunne sette opp nøkkelferdige hus. Men de er også i ferd med å få avtale med en lokal bygningsentrepenør i Hedmark/Oppland.

– På Østlandet er det veldig mange som etterspør nøkkelferdige løsninger. For å være med å konkurrere må vi tilby dette, sier Oftedal. Deres nøkkelferdige konsesjonshus (se artikkel i Svin 1/04) til slaktegris koster klart mer på Østlandet enn Jæren. Blant annet er betong mye dyrere østpå. Samtidig er prisene generelt gått betydelig opp siden 2004.

– Likevel blir AK-alternativet konkurransedyktig i pris også om adressen er på Østlandet, lover Oftedal.

Lillebror på I-mek gris er Husdyrsystemer. Selskapet er annerledes organisert. Husdyrsystemer er et innkjøpslag, og samarbeider med lokale firma rundt omkring som selger. Det er derfor vanskeligere å gi en oversikt, og firmaet er forholdsvis sjelden inne i de største prosjektene.

– Vi merker større interesse for griseinnredning, selv om det er mer fart innen storfe og sau, forteller Tore Torkildsen i Husdyrsystemer.

I tillegg er det nye svensk/danske firmaet Skiold-Datamix delvis inne i Norge på gris (se egen ramme). Dessuten finnes det enkelte andre mindre firmaer i markedet, for eksempel Tunby, som fortsatt leverer innredning.

 

PRISENE OPP

– Prisene for å bygge et grisehus har økt med 10 prosent siden i fjor, skriver den svenske avisa ATL. I vårt naboland regner man at det nå koster 10 millioner å sette opp et grisehus for 300 purker til smågrisproduksjon. Leveringstider på innredning og særlig betongelementer oppgis også å være lengre enn før. Prisene stiger også i Norge. Jens Helge Borgen i BorgenBygg sier prisen på betongelementer har gått opp ca. 5 prosent siden i fjor. Leveringstida er også lang, cirka et halvt år. BorgenBygg setter opp mest storfefjøs, men også en del hus til gris og fjørfe.

– Det er slaktegrishus det går i nå, opplyser Borgen.

 

4–5 MILLIONER

Prisen på et nøkkelferdig konsesjonsgrisehus (600–640 plasser) til slaktegris fra Gråkjær/Fjsøsystemer starter nå på drøyt fire millioner. I tillegg kommer graving pluss elektriker. Det vil si at prisen ofte ender rundt 4,5 millioner. Og det er to millioner kroner mer enn hva prisen var på Jæren for to år siden. Forskjellen på å bygge et slaktegrishus til 4,5 millioner i stedet for 2,5 millioner utgjør cirka 70 kroner i resultat per slaktegris, eller en forskjell på over 140 000 kroner i arbeidsbetaling per år. Du skal dermed ha lave fôrkostnader, eller svigerforeldre som jobber gratis, for å kunne forsvare å bygge nøkkelferdig til fire og en halv million i dag.

Den som ikke har avtale om kjøp av smågris løper dessuten en annen risiko. Det er et problem i Sverige. I tillegg til investerings- og fôrkostnader er ellers økonomien avhengig av antall innsett du kjører gjennom. Har du kombinert produksjon, eller kjøper fra besetning med 7 ukers puljedrift, kan du forsvare at huset blir cirka 10 prosent dyrere enn hvis smågrisen kommer fra en satellitt eller leverandør med 5,5 ukers puljedrift.

 

 

Innredning gris omsetning 2005

 

Firma

Fjøssystemer

AK-maskiner

Felleskjøpet

Husdyrsyst.

Ca. omsetning gris

60

30

40

?

Selgere gris

8

14

15

?

Produkter:

 

 

 

 

Innredning

Jyden

Reime

Simia/Funki

Framtiden +

Ventilasjon

Skov/BigD.

Skiold

Bruvik/Funki

Bruvik

Fôring

BigDutchman

BigDutchman Datamix/Skiold

ACO Funki

Tell/Falcon