Publisert: 31.03.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nye gjødselforskrifter – fortsatt langt fram?

Ny gjødselforskrift lar vente på seg. Og trolig blir det to ulike forskrifter. 


Nye gjødselforskrifter – fortsatt langt fram?

Ny gjødselforskrift lar vente på seg. Og trolig blir det to ulike forskrifter. 

Svin skrev i 2012 at det tok minst et år før ny gjødselforskrift var på plass. Det kan vi trolig fortsatt skrive. Det har egentlig ikke skjedd veldig mye siden 2012. 

i fjor vinter fikk vi imidlertid en rapport om nye normer for nærigsinnhold i husdyrgjødsel. Den vil trolig legge grunnlag for en litt annerledes definisjon av gjødseldyrenhet, men mest forandring blir trolig på ku. Fra tidligere har vi også hatt en rapport som ser på konsekvensene av å innføre svenske spredearealkrav i Norge. Det vil gi til dels dramatisk negative utslag for Rogalandsbonden, men være mindre problematisk på Østlandet/Trøndelag. Det finnes også en rapport om gjødselspredning, metoder og nedmoldingstider. Det har dessuten vært pilotprosjekter i flere kommuner rundt omkring i landet. Disse prosjektene er nå avsluttet, men noen kjøres videre som regionale RMP-prosjekter. På Sør-Vestlandet (Vest Agder, Rogaland og Hordaland) har de også fått nasjonale midler til å føre dette videre (se egen sak).

 

Tre departement bestemmer

Nå er ny gjødselforskrift ingen enkel sak fordi hele tre departementer skal mene noe om dette. Foruten Landbruks- og matdepartementet skal både Miljødepartementet og Helse og Omsorgsdepartementet ha et ord med i laget. Deretter skal dette ut på høring. Miljødepartementet (gjennom Miljødirektoratet) har jobbet mye med ny gjødselforskrift. Slik vi forstår dette foregår i  øyeblikket en drakamp mellom Mat og Landbruksdepartementet og Miljødepartementet om et utkast til ny gjødselforskrift.

I følge seniorrådgiver Line Meinert Rød i Landbruksdepartementet er det også på gang en ny utredning om gjødsellager og hva bygging av gjødsellager koster. Og det er trolig dratt mer inn i ny gjødselforskrift enn det som har med spredeareal, spredemetoder og definisjon av gjødseldyrenheter å gjøre. Men det er foreløpig sparsomt med kommentarer fra departementshold. Det er også et forslag om å dele gjødselforskriften i to. En som har med det som skjer internt på den enkelte gård, og en annen forskrift som går på gjødsel som «omsettes». Om det å gi møkka til naboene regnes som omsetning har vi ikke lykkes å få noen kommentarer på. Svin har også spurt om hvor lang tid det tar før vi har et utkast til ny gjødselforskrift på bordet, men heller ikke det vil departementet gi svar på. Ny gjødselforskrift synes ikke å være spesielt høyt prioritert i de departementale byråkratier.