Publisert: 03.11.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nye FK Agritopper på visitt


Nye FK Agritopper på visitt

Det nye kostene i ledelsen av Felleskjøpet Agri har feid en stund, og nå har den nye styrelederen og daglige lederen vært på besøk for å stifte nærmere bekjentskap med Norsvin og Norsvin International AS. FK Agri er som kjent en av eierne i Norsvin International AS, sammen med Nortura og Norsvin. I oktober spanderte den nye administrerende direktøren i FK Agri, John Arne Ulvan, og styreleder Einar Enger en dag på Hamar for å gjøre seg kjent med Norsvins nasjonale og internasjonale aktiviteter. Det innebar blant annet en tur gjennom Norsvin Delta, hvor de aller beste råneemnene av duroc og landsvin CT-skannes og skilles ut.