Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nye dyretransportregler


Nye dyretransportregler

 

Bedre plass for griser, økte krav til dyrebiler som kjører over åtte timer, og nye krav for godkjenning av transportører og sjåfører. Dette er noen av konsekvensene av den nye EØS- forordningen som nå er implementert i norsk regelverk for transport av levende dyr.

Det er nylig fastsatt en forskrift som implementerer forordning nr. 1/2005 om vern av dyr under transport og tilknyttede aktiviteter. Denne forordningen fastsetter en rekke minimumskrav til dyrevelferd som alle EØS-land må overholde. Hvert land står i tillegg fritt til å fastsette strengere regelverk for transport av dyr, og kan også lage utfyllende regelverk for dyrearter som ikke omtales spesielt i forordningen, som for eksempel reinsdyr.

I den nye forskriften blir forordningen gjort til gjeldende norsk regelverk, samtidig som gjeldende transportforskrift opprettholdes inntil videre. Ved motstrid eller uoverensstemmelse mellom forskriften og forordningen, vil det strengeste regelverket være gjeldende. Mattilsynet arbeider med et forslag til nasjonalt særregelverk som skal erstatte nåværende, norske forskrift. Det nasjonale særregelverket vil komme på høring i løpet av 2007.

Sammen med forordningen, vil dette utgjøre Norges regelverk for transport av dyr.