Publisert: 07.11.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Nye besetninger bør vaksineres

 Siden midt på 90-tallet har PCV2-viruset, eller det som framkaller PMWS, har hatt stort fokus i svinenæringa verden over.


- Nye besetninger bør vaksineres

 Siden midt på 90-tallet har PCV2-viruset, eller det som framkaller PMWS, har hatt stort fokus i svinenæringa verden over.

I Norge ble viruset første gang påvist i 2003 i to besetninger på sørvestlandet. Fra 2008 er viruset satt i sammenheng med sjukdom i 20 besetninger,  de fleste på Østlandet. – Symptomene er dårlig tilvekst etter avvenning. Mange griser har pustebesvær og en del får diarè og blir magre. Svekket immunforsvar gjør også grisen mottakelige for andre sjukdommer, sa Torfinn Moland, Veterinærinstituttet, på Gris i `10.

 

Oppstartsproblemer

Det er også reproduksjonsproblemer knytta til PCV2 i form av mye omløp og mange svartfoster, dødfødte, tidlig- eller svakfødte grisunger. Dette ses typisk i nyoppstarta besetninger. Vaksinasjon har vist seg å være et effektivt tiltak for å forebygge sjukdom og redusere tap. Vaksinasjon skjer enten ved å vaksinere purkene eller smågrisen. I begge tilfeller oppnås beskyttelse av smågrisen. Vaksinasjon av smågris gjøres ved tre ukers alder. Det er tilstrekkelig med en injeksjon og effekten varer til grisen blir slakta. Vaksinasjon funger kun mot PCV2, men vil kunne redusere andre sjukdomsproblem. Nye besetninger anbefales å vaksinere purkene mot PCV2.