Publisert: 26.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny yorkshire gir flere avvente

Topigs’ yorkshire vil gi jevnere kull og flere avvendte smågris. Men det blir også kamp om det svensk/finske avlsmarkedet.


Ny yorkshire gir flere avvente

Topigs’ yorkshire vil gi jevnere kull og flere avvendte smågris. Men det blir også kamp om det svensk/finske avlsmarkedet.

Norsvin har startet løpet med å skifte ut svensk yorkshire med hollandsk. På Norsvins avlsbesetningsmøte presenterte Topigs avlssjef Gert van der Gaag rasen Yorkshire Z-line. Topigs er verdens nest største svineavlsselskap og avler på flere yorkshirelinjer. Z-linjen er den som gir den beste matchen for vårt landsvin. Topigs er også et selskap som matcher Norsvin godt i et samarbeid. Avlsmålene er nokså like, de er begge samvirkeselskap, og konkurrerer lite direkte internasjonalt. Topigs hovedmarked er Nederland og Tyskland, men de er tilstede i over 50 land. De har derimot ikke satset særlig mye i USA. Kanskje kan samarbeidet med Topigs være en fordel for Norsvin i USA. I Tyskland kan muligens vårt landsvin få en rolle i konkurransen Topigs møter mot dansk landsvin.

   

Tydelig avlsframgang

Gert van der Gaag har prøvd å regne på avlsframgang med vår nye LY- purke. Han mener at antall fødte vil øke fra 14 til 15 smågris. Antall dødfødte blir ca 1,4 som i dag. Og mest positivt, en større andel av smågrisen vil leve opp slik at antall avvendte øker fra ca 10 til 12 smågris.

– Det viktige er hvor mange smågris som lever opp, en ekstra grisunge født må også være en ekstra grisunge avvent, sier van der Gaag. Det er nettopp det som har skjedd de siste 10 årene i hollandske besetninger. Antall avvente har økt fra drøyt 10 til 12 smågriser, og avvente per purke og år har økt fra 24 til nesten 29. I tillegg til større, jevnere kull vil yorkshire Z-line gi en robust gris med mindre defekter og bedre bein. Melkeevnen blir omtrent som i dag.

 

Kamp i Sverige

Bytte fra svensk til hollandsk yorkshire blir ekstra spennende i Sverige/Finland. Uten avlssamarbeidet med Norsvin blir det ikke lenger satset videre på svensk yorkshire. I stedet synes det å bli en kamp mellom dansk og hollandsk yorkshire i våre naboland.

– Danmark er nærmere Sverige og Finland enn Nederland og vil dermed ha et fortrinn når ny rase skal velges, tror Pernilla Nilsson i Avelspoolen.  Hun har imidlertid selv nylig vært i Holland for å se og lære om deres yorkshire Z-linje.

– Jeg tror Topigs yorkshire passer bedre i svenske besetninger enn dansk yorkshire. Dansk avlsmateriale er kjent for veldig store kullstørrelser, men det krever ekstra trykk på driftsledelse/arbeidsinnsats hos besetningseiere. I tillegg har vi annerledes binger/innredning i Sverige enn Danmark. Det gjør det vanskeligere å nyttiggjøre seg de store kullene. Jeg tror derfor Topigs yorkshire og deres klarere fokus på at antall avvente passer svenske svinebesetninger aller best. Men det blir helt klart en kamp om hvilke gener svensk gris skal ha, sier Nilsson. 

 

 Full populasjon i 2016

Innfasing av Topigs yorkshire vil skje gradvis (se artikkel i Svin 8/12). De første yorkshiresmågrisene kom til Norge i år. Neste år blir de første rånene satt inn i semin. I 2014 bedekkes de første ungpurkene. Full populasjon med ny yorkshire får vi først i 2016/2017.