Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny vitenskap og gammel visdom til nytte i smågrisfôret

Fôr kan være mer enn mat. Fôringredienser kan styrke smågrisen. Allmenntilstanden og sykdomsforsvaret bedres, slik at smågrisen tåler kritiske situasjoner bedre. Dermed reduseres faren for diare og dårlig tilvekst ved avvenning.


Ny vitenskap og gammel visdom til nytte i smågrisfôret

Fôr kan være mer enn mat. Fôringredienser kan styrke smågrisen. Allmenntilstanden og sykdomsforsvaret bedres, slik at smågrisen tåler kritiske situasjoner bedre. Dermed reduseres faren for diare og dårlig tilvekst ved avvenning.

FOREBYGGENDE HELSE VIA FÔRET

Riktig fôr i kombinasjon med godt stell er viktig for gode resultater både i smågris- og slaktegrisperioden. Felleskjøpet Fôrutvikling har gjennomført forsøk der økonomiske beregninger viser en økning i dekningsbidraget på 50 kr pr slaktegris når en bruker smågrisfôr i stedet for slaktegrisfôr i perioden før og etter avvenning. Smågrisfôret har et tilpasset næringsinnhold og vitamin- og mineralinnhold som er viktig for å sikre en god vekst og helse hos smågrisene. Ofte tilsettes også ingredienser som har en helsebringende effekt utover den ernæringsmessige verdien, som f.eks. vitamin C og E. Fôring med høge doser vitamin C og E er dokumentert å ha en positiv effekt på immunforsvaret.

 

BETA-GLUKANER

MacroGard® er et såkalt beta-1,3/1,6-glukan, et naturstoff som utvinnes av vanlig bakegjær. Kineserne har brukt glukaner i folkemedisin i 2000 år. I Norge i dag utnyttes dette i fôr. Fra tidlig på 1990-tallet har fiskeoppdretterne brukt fôr med MacroGard® for å styrke fiskens immunforsvar. En svært omfattende dokumentasjon viser at laks som får glukaner blir mer motstandsdyktig mot bakterier, virus, sopp og parasitter. Og som forventet – når helsestatusen blir bedre, øker tilveksten mens fôrforbruket går ned.

Gjennom titusener av år har både mennesker og dyr blitt tilpasset daglig tilførsel av immunstimulerende stoffer (bl.a. betaglukaner) som skriver seg fra mikrober i jord, drikkevann og på matplanter. Det er mye som tyder på at grisene i dagens produksjon ikke får tilført tilstrekkelige mengder av denne typen stoffer, slik at immunsystemet ikke får den trening det trenger for å fungere på riktig måte.

 

DOKUMENTERT EFFEKT

Forskning viser at beta-1,3/1,6-glukaner virker forebyggende, og brukes i den hensikt å øke grisens egen evne til å bekjempe sykdommer. Dette vil være spesielt viktig i situasjoner med stress og nedsatt immunforsvar, som for eksempel ved avvenning, miljøskifte og høgt smittepress. Resultater fra ulike forsøk verden over viser at tilsetting av MacroGard® i smågrisfôret øker tilveksten med i snitt 10-15% i perioden etter avvenning (se figur).

I perioden 2000 til 2002 gjennomførte Felleskjøpet, i samarbeid med produsenten av MacroGard®, Biotec AH&N, omfattende fôringsforsøk for å undersøke effekten av beta-1,3/1,6-glukaner på tilvekst og fôrutnyttelse hos smågris i perioden før og etter avvenning. Resultatene fra forsøkene viste en signifikant bedre tilvekst og fôrutnyttelse hos grisene som hadde fått MacroGard® i smågrisfôret. Derfor har Felleskjøpet brukt dette i FORMAT smågrisfôr siden 2000.

Forsøkene viste også mindre forekomst av diaré og raskere restitusjon hos grisene som hadde fått MacroGard® sammenlignet med kontrollen. En friskere gris vokser fortere og utnytter fôret bedre. Økonomiske beregninger fra forsøkene viser at gevinsten for grisebonden ligger rundt 10 kroner i økt dekningsbidrag pr smågris (35 dager/20–22 kg).