Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny ventilator skal halvere strømforbruket

Historisk sett har ventilasjonsutgiftene stått for kanskje 70 prosent av strømforbruket i grisehuset. Med sin siste ventilatorgenerasjon er strømforbruket halvert i forhold til hva det var på slutten av 90-tallet.


Ny ventilator skal halvere strømforbruket

Historisk sett har ventilasjonsutgiftene stått for kanskje 70 prosent av strømforbruket i grisehuset. Med sin siste ventilatorgenerasjon er strømforbruket halvert i forhold til hva det var på slutten av 90-tallet.

Tore Mælumsæter Det hevder i alle fall Mikael Skov Tækker i det danske ventilasjonsfirmaet Skov. I en stor møteserie landet rundt har selskapet sammen med sin norske forhandler Felleskjøpet kjørt et hardtslående roadshow for selskapets siste generasjon ventilasjonsvifter, DA 600 LPC. Systemet er utviklet i samarbeid med teknologiske og jordbruksvitenskapelige danske fakulteter og et energiselskap på Jylland. Det fikk Elforsk-prisen i Danmark i fjor. – I 1997 presenterte vi den mest energieffektive løsningen, og nå har vi gjort det igjen, sier Skov Tækker.

Viktige utviklingstrinn

Det startet med utviklingen av de aerodynamiske utsugningsrørene, eller skorstenene, på 80-tallet. Så kom de trinnløse ventilatorene i 1997 (Multistep) og frekvensgulerte ventilatorer. Noen av disse løsningene er både trykkstabile, energiøkonomiske og støysvake. Men mange av dem er dyre. – Med Multistep-systemet fikk vi jevne overganger etter hvert som ventilasjonsbehovet økte. Energiforbruket øker naturligvis med økt ventilering. Men over halvparten av året vil svineprodusentene ofte kjøre med under 30 prosent ventilasjon i forhold til kapasiteten. I store anlegg med mange ventilatorer er det likevel store penger å spare på å redusere strømforbruket til disse elevatorene, sier Tækker.

Kan monteres i gamle rør

Den nye lavenergiløsningen kan monteres i eksisterende utsugningsrør. Det er ny vinge på ventilatoren, ny motor og ny styring. Skov har også lagd regnestykker for hvor lang tilbakebetalingstid en må påregne avhengig av hvilke løsninger som velges. Mikael Skov Tøkker understreker at når en skal beregne besparelser så er det lett å la seg lure av hva selskapene oppgir som besparelser i prosent. Det er reduksjonen i forbruket av kwH som bør legges til grunn, mener han. Skov beregner at strømforbruket i 1980 da de nye aerodynamiske utsugningsrørene kom på markedet var 30 kwH per bingeplass. Med Multistep-generasjonen på 90-tallet gikk tallet ned i 20 kwH per bingeplass, mens den nye generasjonen DA 600 LPC i kombinasjon med Multistep bruker om lag 10 kwH per bingeplass.