Publisert: 18.02.2017 Oppdatert: 01.02.2018

Stikkord:

Ny veileder og nye anbefalinger for LA-MRSA/MRSA

Mattilsynet har i dag lagt ut oppdaterte anbefalinger for testing, behandling og smittebeskyttelse i forbindelse med MRSA og LA-MRSA på sin hjemmeside. Bakgrunnen for oppdateringen er at man nå har fått mer kunnskap om hvordan smitten kommer inn i besetningene.


Målsettingen er å holde MRSA ute av norske husdyrbesetninger, og alle som skal jobbe med husdyr bør være fri for MRSA-smitte. Mattilsynet anbefaler at alle som tror de kan være smittet om å teste seg. I Norge har vi ikke gitt opp arbeidet med å hindre MRSA i svinebesetninger og i 2015 er det bare funnet 4 positive besetninger.

Les: Informasjon til personer i kontakt med husdyrbesetninger.