Publisert: 13.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny utstilling – færre besøkende

51600 besøkte novemberutgaven av Agromek. Det er færre enn tidligere, men de besøkende fikk boltre seg på større areal og se like mange nyheter som før. 


Ny utstilling - færre besøkende

51600 besøkte novemberutgaven av Agromek. Det er færre enn tidligere, men de besøkende fikk boltre seg på større areal og se like mange nyheter som før. 

Agromek er flyttet til november. Det gav i år 51600 besøkende, eller ca 15000 færre enn januarmessene har hatt de siste årene. Utstillingsarealet var derimot på hele 104 mål for å gi plass til 580 utstillere og en rekke store maskiner.

– Det er første gang Agromek holdes i november. Hittil har den alltid vært i januar, og det er bare ti måneder siden vi sist var på Agromek. Om det er derfor at besøket er lavere eller det er på grunn av endra tidspunkt, finanskrisen eller situasjonen i landbruk er vanskelig å si, forklarer formann for Agromek, Peter Hansen. Han lurer dessuten på om strukturendringen i landbruket nå går så raskt at en ser det på besøkstallet fra år til år. Uansett er ikke besøkstall alene suksesskriterium for Agromek.

Norge stod denne gang for flest utenlandske besøk etter Tyskland. Til sammen besøkte 1528 nordmenn Agromek. Det er flere enn forrige messe, men mindre enn gjennomsnittet de siste fem år. Framover vil de store maskinene innta Agromek hvert annet år. Innendørsmekanisering vil hele tiden ha fokus, men ekstra fokus i 2009, 2011 osv. Nyheter på Agromek er for øvrig gradert i antall stjerner. Tre stjerner har størst nyhetsverdi.

Høytrykkskjøling uten ulemper

Safe Cool fra Pro-Air er et kjøle- og overrislingsanlegg for husdyr med patentert teknologi. Safe-Cool betyr en ny styring til anlegget. Til forskjell fra andre styringer har SafeCool en fast ON-tid og en variable OFF-tid. ON-tiden kalibreres til det enkelte grisehus/fjøs og slik at en ikke får fukt og kuldenedslag i grisebingen. Når behovet for kjøling og fukting øker reduseres OFF-perioden. Tidligere ble dette regulert ved å øke ON-tiden. En kan dessuten velge mellom å styre etter temperatur eller luftfuktighet.

Anlegget har også støvdempingsfunksjon. Et trykk på en knapp reduserer støvmengden før du går inn i husdyrrommet. Pris for et anlegg starter på ca. 40000 DKK + montering. Et anlegg kan klare opp til 1000m2 grisehus. SafeCool fikk tre stjerner på Agromek.

Propp som sitter

PhKPO8 fra Ph-produkter er en ny lukkepropp i plast til vakuumutgjødsling. Den har en gummimembran på undersiden og en mye sikrere lukkemekanisme. Proppen må presses og vris før den kan åpnes. Når systemet utsettes for overtrykk ved tømming av gjødsel hindrer membran og lukkesystem at proppen kan løsne. Samtidig blir tømming bedre på grunn mer stabilt trykk/vakuum i systemet. Lukkeproppen fikk tre stjerner på Agromek.

Rensefilter i ventilasjonsvifta

Skiold Cleantube fra Skiold er et nytt filter til å rense luft. Det unike er at det plasseres i ei standard ventilasjonsvifte og krever ikke ekstra plass. Rensefilter kan også enkelt ettermonteres. Filteret består av små sekskantforma glassfiberrør med stor biologisk aktiv overflate. Vann tilføres i toppen av filteret. Lukt og ammoniakkutslipp reduseres betydelig. Filteret krever minimalt vedlikehold, men kapasiteten på vifta reduseres til det halve. I praksis blir investering i ventilasjon tre-fire ganger så dyrt med denne type luftrensning. Dette blir i følge leverandør likevel halv pris sammenlignet med dagens rensemetoder. Systemet fikk tre stjerner på Agromek.

Svinefôr med sikkori

Cikodan fôrtilskudd fra Århusegnen var årets fôringsnyhet på Agromek og fikk tildelt to stjerner. Cikodan inneholder tørket sikkorirot pluss soyafibre. I forsøk er sikkorirot for eks. brukt for å få bort rånelukt på kjøtt. Det er imidlertid andre fordeler med sikkorirot pluss soyafibre det nå pekes på. Cikodan øker antall melkesyrebakterier i tarmsystemet og reduserer veksten av skadelige bakterier. Dette gir bedre magehelse hos nyfravent gris som igjen betyr mindre bruk av zink og antibiotika. Cikodan kan også brukes til diende purker, og vil i følge leverandør øke melkeytelsen. Det er i år dyrket 1300 dekar sikkorirøtter i Danmark. De ble høstet nå i oktober/november. Det forventes at behov og dyrking vil øke sterkt framover.

Kløvpleieboks til purker

Akkurat som kyr trenger purker behandling av kløver. FeetFirst Trimming Box fra Vitfoss har en løsning. I en egen boks løftes purka opp på en pute under magen. Boksen som måler 2×0,5 meter, heves og beina er fri til beskjæring. I følge leverandør viser praktisk utprøving hos en svineprodusent at minst en fjerdedel av purkene trenger beskjæring. Det tar 10-15 minutter å beskjære ei purke. Halte purker koster mye i produksjonstap pluss at purkene kan bli avvist av slakteri. FeetFirst Trimming fikk tre stjerner på Agromek, og koster 50000 DKK.

Vannventil med filter

Aqua Level fra AP Company er en ny vannventil til gris. Ventilen i plast har integrert filter og er enkel å holde rein. Ventilen kan deles uten verktøy og har en membran som regulerer vanntilførsel pluss et integrert filter til å fjerne ureinheter i drikkevannet. AP Company har også drikkekar til smågris/slaktegris som enkelt kan tømmes og rengjøres. Ventilen passer også til rør med ulik tykkelse. Systemet gjør det enklere å sørge for rent drikkevann, og vil i følge leverandøren også gi mindre vannforbruk. Nyheten fikk to stjerner på Agromek.

Skumlag hindrer N-tap

Biocover fra firma Thyregod (eies av blant annet Agromekformann Peter Hansen) fikk tre stjerner og Agromekpris for sitt nye gjødselspredeprinsipp. I følge leverandør kan kostbar gjødselnedfelling i stor grad bli utkonkurrent med den patenterte Biocover-metoden. Opplegget er slepeslangespredning, men med dobbelt antall utløp. I det ene halvdelen passerer 90-95 prosent av gjødsla på vanlig måte. I den andre blir resten av gjødsla tilsatt svovelsyreløsning og et skummemiddel. Det betyr gjødsla straks blir dekket av et skumlag (biocover). Skumlaget er stabilt inntil tre timer, mens flyktig ammoniakk blir omdannet til  ammonium N-gjødsel. Dette øker N-virkning av gjødsla og samtidig reduseres lukt. Spredebom med Biocoverteknologi kan i prinsippet ettermonteres alle typer vogner. Men du trenger ekstra tank til svovelsyre pluss oppskummingsmiddel. En fordel framfor nedfelling er at du kan spre breiere og dermed få mindre kjøreskader. Pris for en 20 meters bom er ca. 250 000DKK. På Agromek ble Biocover vist med en helt ny Kimadan gjødselvogn i rustfritt stål og med justeringsmuligheter for kjøring i kupert terreng. 

Fødebinge med to smågrishjørner

Combisti 2008 fra Sdr, Vissing er en ny type fødebinge med smågrishjørne på begge sider av fikseringsbåsen. Danske fødebinger er mindre enn norske (denne måler 270x170cm), og purka er fiksert hele tiden. Likevel er det verdt å merke seg denne nye fødebingen. Med to smågrishjørner blir samlet areal smågrishjørne 1,0 m3, og det gir optimal plass til store kull. Du får ikke lenger noe ”dødt hjørne” i bingen. Purka skal i følge leverandøren legge seg lenger bakover slik at det blir en passasje for smågris oppe ved troa. Fikseringen er også utformet slik at liggeareal blir større. Bingen gjør i følge leverandøren at purka varierer siden den ligger på. Fødebingen fikk tre stjerner på Agromek.

Tørrfôr i tverrtro

Sdr. Vissing viste også et system for restriktiv tørrfôring i binger med tverrtro. En automat håndterer to binger og har spesialrør skjult i bingeskille. Anlegget er computerstyrt med fôrkurver, og har fordelene til et våtfôringsanlegg. Det kan dessuten fôres ut i flere omganger med et minutts mellomrom, noe som gir mindre slåssing og uro i bingene. Systemet fikk pris og to stjerner på Agromek.

Nålefri sprøyte

Canadiske AcuShot selges i Danmark og Norge av firma ChemiVet. AcuShot er en patentert måte som skyter tynne vannstråler med vaksiner, vitaminer eller jern inn gjennom huden på grisen. Strålen er sju ganger tynnere enn ei nål og klart mindre smertefull en ei sprøyte. AcoShot er rask i bruk, har oppladbare batterier og virker ca 1000 skudd mellom hver ladning. Metoden kan erstatte bruk av sprøyter på både små og store griser. AcoShot fikk tre stjerner på Agromek. Pris for grunnmodulen er ca 27000 DKK.

Medisindosering på fôrnedløp

Medliq fra Danish Fram Design er et nytt medisindoseringssystem til våtfôr. Konseptet betyr at du kan gi medisin/jern til utvalgte binger. En doseringsanordning monteres på bingens nedløpsrør. Denne består av en beholder med oppblandet medisin pluss en elektonisk enhet til å tildele medisinen. Medliq kan i følge leverandør tilkobles alle fabrikater av våtfôringssystem. Medliqsystemet gir eksakt dosering til de griser/binger som trenger det. Løsningen kan halvere medisinforbruket i danske besetninger. Medliq fikk tre stjerner og Agromekpris på Herning

Plate istedenfor liggebøyle

Fødebinger uten fiksering fantes det også noen av på Agromek. Jyden viste en med liggeplate istedenfor liggebøyle ved veggen der det ikke er smågrishjørne. Plate skal i følge leverandør være bedre for purka enn bøyle. Materialet i bingeskiller og plate er 10 millimeter tykke glatte og harde trefiberplater. I bingeskiller kan også brukes glassfiber.

Fødebinger uten fiksering blir større og dyrere, men kan likevel bli aktuelle i Danmark. Det snakkes om å kunne ta ut høyere kjøttpris i markedet for dyr som ikke fikseres. Fra 2013 får danskene forbud mot å fiksere purker i gjeldpurkeavdelingen bortsett fra i tida rundt inseminering.

Intelligent ventilasjon

Hi-Lo fra Vengsystem er en ny styringsmetode for ventilasjon som sparer strøm. Besparing oppnås ved at viftene forsynes med strøm via en felles frekvensregulering i vinterhalvåret da ventilasjonsbehovet er lite. Om sommeren kobles strømmen rett på viftene. Systemet gir fem prosent spart strøm og det uten at anlegget blir dyrere enn et tradisjonelt anlegg.

Automatisk start av varmelampe

VengSytem viste også et system for automatisk start av varmelampa ved grising. Virkemåte er via sensorer i området bak purka. Dette gjør at systemet bare virker i fødebinger med fikserte purker. VengSystem har fra tidligere automatisk regulering av varmelampenes styrke.

En infrarød temperaturføler måler overflatetemperatur på smågris og varmelampas styrke reguleres deretter.  

Bedre silosekk

Bopil Flexi silosekker fra Bopil er mer støvtette enn vanlige sekker til kraftfôr. Det gir et bedre arbeidsmiljø i fôrrommet. De er også svakt gjennomsiktige slik at en har oversikt over innholdet. En annen fordel er at det er lett å riste støv ned fra en glatt innside. Bopil viste også et nytt system for hurtig lokalisering av purker i system med transponderfôring.

Gulvbelegg mot skuldersår

NSK Stibund fra Nordic Staldkemi er et bløtt, glatt men sklisikkert 3 millimeter tykt gulvbelegg til fødebinger. Den elastiske overflaten forebygger skuldersår. Belegget består av et lag hurtigherdende tokomponent expoygrunner i bunn og et pigmentert tokomponent polyuretan oppløsningsmiddel over.

Mot Skuldersår viste firma Hatting Porcivet, ei pute du kan lime på purkas skulder for å forebygge skuldersår. I tillegg fantes produktet Rep-X, et flytende, sårhelende og vannavisende plaster fra firma Grene. 

Våtfôring til små og store griser

Tyske Weda viste våtfôringsanlegg der også smågris kunne betjenes fra samme anlegg. En tank på 150 liter ved siden av den ”vanlige” blandetanken sørger for fôr uten restmengder til smågrisen. Fôrtankene er koblet sammen, og alt brukt vann går tilbake til hovedtanken. Smågrisen får hele tiden fôr med friskt vann. 

Computer for store grisehus

DOL 234 fra Skov er en videreutviklet klimacomputer tilpasset store grisehus. Den kan regulere opp til 500 veggventiler fordelt på fire luftinntak. Det er også mulig å registrere vannforbruk. Computeren kan varsle om unormalt stort vannforbruk. Skov viste også nye og større DA920 ventilasjonsvifter med 92 cm diameter

Leketøy som holder

Pig-Star fra firma America var en av Agromeks rimeligste nyheter. Stjerna er i hard plastikk og kan kjøpes separat. Levetid er oppgitt til minst 15 måneder. Kjettingen er i rustfritt stål.  Pris ved kjøp av 10 stjerner/kjetting er 139 DKK per stk.