Publisert: 03.10.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny tegn og funksjoner i Ingris

Nå har registreringsbildene i Ingris kommet med nytt utseende og noen nye funksjoner. Stort sett er de gamle funksjonene videreført, men noen er gjort mer tilgjengelige ved hjelp av tegn i starten på hver linje.


Ny tegn og funksjoner i Ingris

Nå har registreringsbildene i Ingris kommet med nytt utseende og noen nye funksjoner. Stort sett er de gamle funksjonene videreført, men noen er gjort mer tilgjengelige ved hjelp av tegn i starten på hver linje.

Bekreftelse på lagring

I ny Ingris får du bekreftelse på at data du har jobbet med er lagret ved at det kommer en «grønn hake» i andre kolonne fra venstre på registreringslinja.

Feilmeldinger

Dersom det du forsøker å lagre inneholder feil slik at lagring blir avvist får du «rødt merke» i stedet for den grønne haken i starten av registreringslinja. Det røde merke er relatert til den aktuelle linja og ved å klikke på det røde merket får du en spesifikk feilmelding for linja.

Sletting av rader

Funksjon for sletting av hele rader lå tidligere under høyre musetast. I ny versjon finner du slettefunksjon ved å klikke på «søppeldunken» helt til venstre på registreringslinja. I forbindelse med sletting får du en ekstra advarsel som må bekreftes før slettingen gjennomføres.

Link til purkekort

Tidligere var linken til purkekortet plassert under høyre muse-tast. Nå er linken plassert på hver linje. Purkekortet til den aktuelle purka åpnes ved å klikke på «Griserompa». Retur fra purkekort til registrerings

Status dyr og fôr

Tidligere var skjermbildet status i tilvekstdelen to-delt med dyrestatus øverst og fôrstatus nederst. I ny versjon er de to statusene plassert i hver sitt bilde, men med link fra «Dyrestatus» til «Fôrstatus» og med tilbake-funksjonalitet. Nå fungerer vanlig lagring med linjeskift og «Enter» i statusbildene

Slakt total og detaljer

På samme måte som statusbildet i tilvekstdelen er skjermbildet for slakt nå delt to nye skjermbilder – «Slakt total» og «Slakt detaljer». Bildene er knyttet til hverandre med link og tilbake-funksjonalitet på samme måte som purkekort og status.

Flytting av markør

I den nye versjonen flyttes markøren fra felt til felt ved hjelp av «Tabulatur» eller mus.