Publisert: 01.06.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny svinefôrsjef i Norgesfôr

Inger Johanne Karlengen (33) er ansatt som utviklingssjef svinefôr i Norgesfôr AS.


Ny svinefôrsjef i Norgesfôr

Inger Johanne Karlengen (33) er ansatt som utviklingssjef svinefôr i Norgesfôr AS.

Hun er utdannet sivilagronom fra UMB, og har PhD i husdyrernæring samme sted, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. Her arbeider hun i dag som forsker. Gjennom ansettelsen av Karlengen ønsker Norgesfôr å befeste sin solide posisjon i svinfôrmarkedet, som er den dyregruppen i Norgesfôr som hadde størst vekst foregående år. Karlengen sier at hun ser frem til å begynne i den nye jobben, hvor hun regner med å få brukt kunnskapen og erfaringen hun har tilegnet seg fra mange års studier og arbeid ved UMB.

Karlengen er oppvokst på gård ved Tyrifjorden, og begynner i stillingen 1. oktober. Foruten sluttføring av sine forskningsoppgaver ved UMB vil hun fram til hun begynner gjennomføre et opplæringsprogram i Norgesfôr AS. Harald Hetland som de siste årene har hatt utviklingsansvar for svinefôr i Norgesfôr AS, vil fremover ha utviklingsansvar for fjørfefôr i tillegg til å ha det overordnede fôrutviklingsansvaret for virksomheten. For drøvtyggerfôr er Stine Gregersen Vhile utviklingssjef.