Publisert: 29.05.2020 Oppdatert: 29.05.2020

Stikkord:

Ny svinebesetning får prisnedskriving

I 2019 ble det bevilget 740 millioner kr til prisnedskriving på korn. Det er nå to svine­produsenter blant aktørene som mottar prisnedskriving på korn. 


Bildet: Det er nå to svineprodusenter blant de 35 som mottar prisnedskrivningstilskudd på korn til fôrproduksjon. Bildet er fra en av dem i Skiptvedt.

 

Det er ca. 35 bedrifter som nå er registrert for å få prisnedskriving på korn. Svin presenterer her de 20 største mottakerne av prisnedskriving i 2019.
Blant disse er svineprodusent Mørk Engebretsen Invest i Skiptvet og ­Gjølstad gård (storfe) ved Kongsvinger. Ny på lista er Gjulem Agro i Rakkestad, men de mottok ikke prisnedskriving i 2019. Bak firmaet står Hans Tøger Holmsen. Han har slaktegrisproduksjon med framfôring av 4200 griser i året (dobbel konsesjon). Holmsen driver også kornproduksjon på i overkant av 2000 dekar.

Må drive fôrsalg
– Vi startet med hjemmemaling da prisnedskrivingen var under 30 øre per kg. Nå har prisnedskrivingen økt til nær 70 øre per kg korn. Det krever mye investeringer og papirarbeid å søke godkjennelse for dette, men det kan lønne seg å være innenfor ordningen med prisnedskriving, kommenterer Holmsen.

Landbruksdirektoratet får stadig ­henvendelser fra aktører som ønsker informasjon om hvordan de får prisnedskriving. 

– Men det er få som ender opp med å sende en søknad, forteller Mari Vengnes, seniorrådgiver i Landbruks­direktoratet. For å få prisnedskrivng må en selge minst halvparten av fôret til andre selvstendige aktører. Men er du innenfor kravene, mottar du prisnedskriving for alt fôr som lages. Et annet nåløye er å skaffe seg godkjent vekt. 

740 millioner
I 2019 mottok 32 aktører ca. 740 millioner i prisnedskriving. Drøyt halvparten av beløpet, eller ca. 394 millioner mottok Felleskjøpet Agri. Søsterselskapet Felleskjøpet Rogaland og Agder er nr. 17 på lista og fikk 5,7 millioner i prisnedskriving. Rett bak dem på lista er Mørk Engebretsen Invest. De mottok 3,4 millioner i prisnedskrivingstilskudd i 2019. Vi ser av tabellen at nesten alle aktører fikk betydelig mindre beløp i prisnedskriving i 2018 enn i 2019. Det skyldes dårlige kornavlinger på store deler av Østlandet dette året. Prisnedskrivingen gis på førsteomsetningen av kornet. Det gis prisned­skriving både til korn som brukes til kraftfôr og matmel. Satsene i dag er 69 øre per kilo korn, 112 øre for erter og 225 øre for oljevekster.

Tilskudd til prisnedskriving 2019

Dette er de 20 aktørene som får mest prisnedskrivning. Beløp i millioner kroner. 

Firma 2019 2018
Felleskjøpet Agri 393,7 297,3
Strand Unikorn 56,9 46,5
Østfoldkorn 44,9 31,0
Fiskå Mølle Moss 35,3 28,3
Vestfoldmøllene AS 26,3 15,4
Østmøllene 22,3 14,9
Mysen Kornsilo og Mølle 21,9 13,7
Skjellfoss Mølle 16,0 9,4
Ringerikets Kornsilo 15,1 9,8
Fiskå Mølle Flisa 14,7 12,0
AS Råde Mølle 10,8 7,0
Hundseth Mølle 10,8 5,0
Fiskå Mølle Trøndelag 10,8 6,9
Braskereidfoss Kornsilo 10,5 9,9
Vestby Mølle 10,1 6,4
Løten Mølle 9,9 8,7
Orkla Kornsilo og Mølle 9,8 7,6
FK Rogaland/Agder 5,7 4,1
Mørk Engebretsen Invest 3,4 1,1
Gjølstad Gård 2,5 2,5
Hurum Mølle 1,6 1,1