Publisert: 19.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny slakterekord i 2012

Det ble satt ny slakterekord her i landet med 1,51 millioner slaktete griser i 2012 mot 1,49 året før. Østlandet og Vestlandet er de klart største griseregionene, men bare tre fylker har økt antallet produserte griser.


Ny slakterekord i 2012

Det ble satt ny slakterekord her i landet med 1,51 millioner slaktete griser i 2012 mot 1,49 året før. Østlandet og Vestlandet er de klart største griseregionene, men bare tre fylker har økt antallet produserte griser.

Hver rogalending kan nå skryte av å ha sin egen gris! Det er like mange griser som rogalendinger i fylket. Rogaland produserte alene 444 327 griser i 2012, og hvis folketallet i fylket er cirka 450 000 så skulle det bli omtrent en på hver.

Sammen med Rogaland var det bare Hedmark og Nordland som økte svineproduksjonen sin i fjor. Hedmark produserte 191 000 griser, og Nordland 78 000. De andre fylkene må notere større eller mindre grad av nedgang.

Gjennomsnittlig kjøttprosent for alle slakt i 2012 ble 61,20, litt opp fra året før.

Flest svineprodusenter er det på Østlandet (1035), men Rogaland følger hakk i hæl (911). Det er også Østlandsregionen som produserer flest griser i landet (635 259), men Vestlandet følger etter med sine 502 853 griser. Det er likevel verdt å merke seg at 444 000 av dem altså hører hjemme i Rogaland. Så det er liten tvil om hvilket som er grisefylke nummer én.

Til sammen registrerte fagsjef Morten Røe i Animalia 2560 svineprodusenter med eget produksjonsnummer i fjor. Avskallingen i forhold til året før synes å ha stoppet en del opp, men fortsatt er det nedgang i antall produsenter i alle regioner.