Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny slakte- og skjærefabrikk i Trøndelag

Norturas forprosjekt som vurderer ny slakte- og skjærefabrikk i Trøndelag overleverer sin rapport i slutten av november. En endelig beslutning i konsernstyret kan forventes før sommeren 2008.


Ny slakte- og skjærefabrikk i Trøndelag

Norturas forprosjekt som vurderer ny slakte- og skjærefabrikk i Trøndelag overleverer sin rapport i slutten av november. En endelig beslutning i konsernstyret kan forventes før sommeren 2008.

 

Hensikten med forprosjektet er å vurdere om det er lønnsomt for Nortura å samle all virksomheten i Trøndelag i en ny fabrikk, framfor å beholde dagens fabrikkstruktur.

I dag slakter Nortura storfe i Namsos og på Fosen, mens fabrikken i Trondheim har en skjæreavdeling for storfe. Nortura Oppdal slakter og skjærer småfe.

Rapporten vil inneholde kostnadsoverslag for å etablere og drifte en eventuell ny fabrikk. Det skal påvises hvordan fabrikken kan utvikles innenfor konsernets virksomhetsområder og framtidige industrielle behov Nortura får i Trøndelag. Forprosjektet skal også legge til rette for et mulig framtidig fjørfeslakteri som blir behandlet i en egen beslutningsprosess.

Det har vært stor offentlig interesse for forprosjektet, spesielt med tanke på hvor en ny fabrikk kan bli lokalisert. Når rapporten er formelt overlevert til konsernledelsen, starter en ordinær beslutningsprosess der konsernstyret og tillitsvalgte blir involvert.