Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny salgsrekord for gris i 2007

Salget av svinekjøtt ble hele ni prosent høyere i fjor enn året før. Til sammen ble det solgt 126 000 tonn svinekjøtt i Norge i fjor. Produksjonen økte med beskjedne én prosent.


Ny salgsrekord for gris i 2007

Salget av svinekjøtt ble hele ni prosent høyere i fjor enn året før. Til sammen ble det solgt 126 000 tonn svinekjøtt i Norge i fjor. Produksjonen økte med beskjedne én prosent.

 

Det betyr at de samlete kjøttilførslene på 117 000 tonn ikke var nok til å dekke det norske markedet. For å komme à jour ble det derfor importert 7600 tonn svinekjøtt, samt brukt 1200 tonn fra fryselagre. Salget av 126 000 tonn svinekjøtt, og da er ikke hoder og labber medregnet, er rekordstort. Aldri tidligere har det vært solgt mer svinekjøtt i Norge.