Publisert: 25.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny rekordslakting av gris

Med over 1,43 millioner slaktegriser ble det satt ny slakterekord i 2009. Slaktevekten ble 78,86 kilo, noe som er litt lavere enn i rekordåret 2008. Som forventet ble det ny kjøttprosentrekord med 59,48 prosent i gjennomsnitt.


Ny rekordslakting av gris

Med over 1,43 millioner slaktegriser ble det satt ny slakterekord i 2009. Slaktevekten ble 78,86 kilo, noe som er litt lavere enn i rekordåret 2008. Som forventet ble det ny kjøttprosentrekord med 59,48 prosent i gjennomsnitt.

Det har altså aldri vært slaktet flere slaktegriser i Norge enn i fjor. Rekorden på 1,43 millioner griser er 20 tusen flere enn i det forrige rekordåret 2008. Alle landsdeler unntatt Østlandet har økning i slaktingen. Klart størst økning har Vestlandet med over 14 tusen slakt. Ikke uventet er det Rogaland som har den store økningen, med over 16 tusen slakt. Forøvrig er det Nord Trøndelag og Nordland som har den største økningen, med henholdsvis 4253 og 3798 slakt. Størst nedgang har Østfold (-2595) og Akershus med 2559 slakt.

Høyest slaktevekt i Rogaland

Middel slaktevekt i 2009 var 78,96 kg. Men dette er ingen ny rekord, for det er 0,36 kg lavere enn i rekordåret 2008. Høyest slaktvekt har Vestlandet med 80,1kg, og lavest slaktevekt har Nord Norge med 76,1kg. Det er nedgang i middel slaktevekt i alle regionene i landet. Midt-Norge har størst nedgang med 0,49 kg til 77,2kg. Høyest slaktevekt av fylkene er det Rogaland som har med 80,5kg, fulgt av Oppland og Buskerud, begge med 80,2kg. Lavest middel slaktevekt har Finnmark med 73,7kg. Nærmest her kommer Nordland med 76,0kg.

Sterk kjøttprosentrekord

Middel kjøttprosent i 2009 ble 59,48 prosent. Dette er i særklasse det høyeste årsmiddeltallet vi har registrert i landet. Siden vi har hatt 2 endringer i kjøttprosentnivået i 2009, vil vi uansett få ny rekord i 2010. Den første endringen ble gjennomført i slutten av januar 2009. Med denne endringen økte vi middel kjøttprosent med nær 1 prosentenhet, opp til ca 58 i kjøttprosent. Den andre endringen ble gjennomført fra 29. juni. Etter denne endringen har måneds middeltallene vært høyere enn 60,8 prosent. Beste måneds middeltall var i desember med 61,28 prosent.

Best kjøttprosent østpå

Østlandet er regionen med høyest middel kjøttprosent i 2009, med 59,54 prosent, og Nord Norge har hatt det laveste nivået med 59,39. Nord Norge har også hatt den største økningen med 2,73 prosentenheter. Lavest har Vestlandet med 2,38 prosentenheter.Sogn og Fjordane har det høyeste gjennomsnittsnivået for kjøttprosent i fylkene i 2009 med 60,22. Vest Agder har 60,17. Nordland ligger lavest med 59,28. Aust-Agder har størst fremgang i middel kjøttprosent, med 3,19 enheter, mens Buskerud noterer seg for minst framgang med 2,09 prosentenheter.Vanligste kjøttprosent i 2009 var 60%. 11,6% av alle griseslakt fikk denne kjøttprosenten.