Publisert: 16.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny prognose for 2006

Prognoseutvalgets septemberprognoser viser et overskudd på 4400 tonn svinekjøtt i 2006. Overskuddet er rimelig akseptabelt dersom målet er å være tilnærmet selvforsynt med svinekjøtt gjennom hele året.


Ny prognose for 2006

Prognoseutvalgets septemberprognoser viser et overskudd på 4400 tonn svinekjøtt i 2006. Overskuddet er rimelig akseptabelt dersom målet er å være tilnærmet selvforsynt med svinekjøtt gjennom hele året.

 

Det forutsettes at det produseres 5,0 % mere svinekjøtt enn i 2005. Bak denne volumveksten ligger 1 % flere slaktegriser og 76,1 kg i slaktevekt. Vektene man her har gått ut fra er 3,1 kg høyere enn i 2005. Det er gått ut fra en økning i antall bedekninger på henholdsvis 1 % for siste tertial 2005 og 2,5 % for 1. tertial 2006, samt 1 % flere slaktegriser pr fødte kull.

Engrossalget er forutsatt å øke med 2 %. Bak økningen i salget ligger en pris som ligger kr 0,90 under dagens målpris. Det er verdt å merke seg at årets økning i salg er stipulert til 2,2 %.

For svinenæringa isolert sett er situasjonen langt bedre enn siste år. Med en eksportkvote på 3500 tonn vil det meste av overskuddet være fjernet.

 

 

Svin

Storfe

Sau/lam

Annet

Totalt

Produksjon tonn

116753

85517

24795

740

227805

% endring

5,1

-0,6

-1,2

2,2

Import tonn

2741

4459

1006

8206

Salg tonn

115100

91538

26300

740

233678

% endring

2,0

-0,2

0,1

0,9

Differanse tonn

4394

-1562

-499

0

2333