Publisert: 24.09.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny Mycofix


Ny Mycofix

Fumzyme er en ny bedre mykotoksinbinder fra det østerriske selskapet Biomin. Selskapet er kjent for blant annet produktet Mycofix. Det nye middelet ligger an til å få EU-godkjenning for dokumentert effekt på mykotoksiner. Fumzyme er fra en jordbakterie som hemmer mykotoksiner. Produktet vil koste noe mer enn Mykofix i bruk, trolig cirka 20 prosent mer, i følge Biomin. De vil selge produktene sine direkte til de tre store fôrleverandørene Felleskjøpet, Fiskå og Norgesfôr, og jobber med en godkjenning hos Mattilsynet.

– Med bruk av Fumzyme er det for eksempel mulig å ha en høyere grenseverdi for Don i svinefôr, sier Norbert Trattner til Svin. Han er ansvarlig for Biomin Norden.