Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny metode avslører muggsopp


Ny metode avslører muggsopp

 

Mykotoksiner i kornet kan som kjent gi helseproblemer både for mennesker og dyr. Mykotoksiner dannes av muggifter som dannes av muggsopper. Svenske Lantmännen tester nå en ny metode hvor man enkelt skal kunne identifisere kornpartier som er i faresonen.

Lantmännen har i flere år jobbet med å utvikle den såkalte NIT-metoden for å måle ergosterol i korn. Ergosterol er en indikator på forekomst av mykotoksiner i korn. Mengden ergosterol er nært knyttet til soppbiomassen, og innholdet av ergosterol i korn øker når soppene vokser. Metoden er rask. I forbindelse med høstens skuronn har Lantmännen satt en ergosterolverdi på 20 for hvete. Ligger verdien over dette nivået, anser de det for å være et problem. Målet er naturligvis å unngå å få problematiske kornvarer inn i fôr eller næringsmiddelkjeden.