Publisert: 22.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny merkeordning for norsk mat – NÅ!

Vi må snarest få ei merkeordning for norsk mat. Dette er viktig for at forbrukerne kan være trygge på at den maten de kjøper i butikkene, og tror er norsk – virkelig er norsk.  


Ny merkeordning for norsk mat – NÅ!

Vi må snarest få ei merkeordning for norsk mat. Dette er viktig for at forbrukerne kan være trygge på at den maten de kjøper i butikkene, og tror er norsk – virkelig er norsk.  

Rema 1000 lokker med ”Fårikålkjøtt av årets lam”, men underslår at det dreier seg om innfrosset kjøtt, importert fra New Zealand. Dette er med på å undergrave norsk landbruk generelt og norsk lammekjøttproduksjon spesielt.

Allerede ved jordbruksoppgjøret i 2006 var det enighet om å etablere et gjennom-gående kvalitetssystem i norsk matproduksjon med felles merkeprofil ut mot forbrukerne, en ny merkeordning for norsk mat.

Formålet med den nye merkeordninga er å styrke norsk matproduksjon og bidra til at forbrukerne velger mat basert på norske råvarer.

Det er spesielt viktig å kunne møte den stadig voksende importen av mat, samtidig som alle undersøkelser viser at norske forbrukere ønsker å kjøpe norsk mat. Da må all norsk produsert mat ha et felles merke som gjør det enkelt for forbrukerne å finne disse varene i butikkene.

Et opprinnelsesmerke vil bidra til å synliggjøre det omfattende kvalitetsarbeidet som gjennomføres i norsk landbruk, og kan bidra til en positiv profilering av landbruket som næring. Verdens matvaresituasjon er i sterk endring. Gjennom et opprinnelsesmerke kan forbrukerne ta ansvar for norsk matproduksjon samtidig som merket vil representere ei forsikringsordning i forhold til et svekka importvern ved en eventuelt ny WTO-avtale.

 

I Finland har de ”Gott från Finland”

I Finland må følgende krav oppfylles før matvarer kan merkes med ”Gott från Finland”.

–     Melk, kjøtt, egg og fisk skal være 100 prosent finsk. I sluttproduktet skal det være minimum 75 prosent finsk råvare.

–     Et produkt som ikke er å anse som et foredlet produkt skal være 100 prosent finsk.

–     Beregningen skjer med utgangspunkt i produktets vekt og tilsatt vann er unntatt. Produktet skal være produsert i Finland.

–     Bedriften skal ha et myndighetsgodkjent og fungerende  kvalitetsstyringssystem.

–     Merket skal benyttes på forbrukerpakningen, etter nærmere angivelse fra Finfood.

 

”Look to Finland” er blitt et begrep i reiselivet og i skoleverket, nå er det på tide at et samla norsk landbruk gjør det samme. Det er særs viktig at store aktører som TINE og Nortura setter seg i førersetet og tar de grepene som må taes sammen med andre aktører i markedet slik at ei norsk merkeordning er ”oppe og går” i løpet av 2009.