Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny markedsordning – målpris på gris vekk i sommer?

– Den største risikoen for svinenæringa nå er å ikke gå med i forslaget til ny markedsordning. En samlet overgang i sommer gir mindre rom for å åpne saken senere, mener Egil Olsvik.


Ny markedsordning – målpris på gris vekk i sommer?

– Den største risikoen for svinenæringa nå er å ikke gå med i forslaget til ny markedsordning. En samlet overgang i sommer gir mindre rom for å åpne saken senere, mener Egil Olsvik.

Konserndirektøren i Nortura har vært rundt på mange møter i januar og februar for å orientere om forslaget til ny markedsordning for kjøtt og egg. Og Olsvik levner ikke skygge av tvil når han redegjør for hva som etter hans syn er den beste løsningen i dagens situasjon; – I løpet av tre til fem år må alle kjøttproduksjonsdyr og egg ut av dagens målprissystem. Det betyr at de må inn i en ny markedsordning. Det er mulig å ta deler, for eksempel storfe og sau, ut av målprissystemet fra juli i sommer, og la for eksempel svinekjøttet få beholde målprisen et år eller tre til. Men før eller senere må alle over. Hvor troverdige blir vi i landbruksnæringa da? Blir dette vurdert som taktiske tilpasninger? Vil det trigge til ny debatt på et senere tidspunkt? Og hvordan ser det politiske kartet ut etter høstens valg? Tør næringa ta sjansen på å risikere en ny debatt om kyllingmodellen, eller bør svinenæringa gå over i ny markedsordning sammen med de andre kjøttslagene allerede i sommer? spurte Olsvik.

Etter hans syn er svaret helt klart det siste. Det vil lukke saken og ikke sette enkeltproduksjoner i spill på et senere tidspunkt, sa Olsvik på et bondelagsmøte i Løten om saken i begynnelsen av februar. Olsvik har blant andre vært medlem i den departementalt oppnevnte arbeidsgruppa som har vurdert forslag til nye markedsløsninger for kjøtt og egg. De har altså ikke sett på nye markedsordninger for korn og melk.

Til høyre prøver vi å redegjøre for sakens bakgrunn basert på den orienteringen som Olsvik ga bøndene på Hedemarken. Når spørsmålet om ny markeds- ordning for kjøtt og egg kommer opp nå så er den direkte foranledningen diskusjonen mellom avtalepartene i jordbruksforhandlingene. Men når målprisen nå etter hvert må ut av norsk landbrukspolitikk, så har det en internasjonal forklaring.