Publisert: 20.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny markedsordning for kjøtt og egg


Ny markedsordning for kjøtt og egg

Målprisøkningen fra nyttår vil kreve radikale grep fra 1/7-2009.

Enten må ”kyllinggrepet” tas for flere produksjoner, eller så må målprissystemet må erstattes med andre løsninger som ikke kan regnes med som såkalt gul støtte i WTO-sammenheng. For øyeblikket foregår et intensivt arbeid med landbruks- og matdepartementet, faglagene og Nortura i spissen. Arbeidsgruppa som ble nedsatt etter årets jordbruksoppgjør har fått frist til 10. februar med å komme med forslag til løsninger.

Den største utfordringen blir å få rigget opp et sikkerhetsnett som sikrer bondens økonomi. Det betyr at en må finne løsninger som tar vare på muligheten for å kunne ta ut tilstrekkelige priser når markedet tilsier, og meisle ut lovlige ordninger i henhold til WTO-rammene som gjør det mulig å regulere når overproduksjon oppstår.