Publisert: 15.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny lov om dyrevelferd

Forslag til ny dyrevelferdslov er nå sendt ut på høring. Har du synspunkter på dette bør du reagere før 18. februar, som er høringsfristen.


Ny lov om dyrevelferd

Forslag til ny dyrevelferdslov er nå sendt ut på høring. Har du synspunkter på dette bør du reagere før 18. februar, som er høringsfristen.

 

Ved stortingsbehandlingen av Stortingsmelding nr.12 (2002-2003) om dyrehold og dyrevelferd ble det bestemt å lage en ny lov om dyrevelferd. Utkast til ny lov om dyrevelferd har nå kommet på høring, og Norsvin skal lage et høringssvar som behandles av Norsvins styre. Høringsfrist er 18. februar.

I utkastet til ny lov foreslås det blant annet å innføre varslingsplikt ved mistanke om mishandling av dyr eller annen alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell. Det foreslås også en varslingsrett for humanhelsepersonell. Det foreslås videre at Mattilsynet kan frata dyreeiere retten til å holde dyr etter gjentatte brudd på dyrevelferdsloven. I dag ligger det til domstolen å avgjøre dette.

Utkastet til ny dyrevelferdslov inneholder mer konkrete bestemmelser om opplysningsplikt og dokudet foreslås at andre tilsynsorganer enn Mattilsynet, som dyrevernnemnder og forsøksdyrutvalg, ikke lovfestes. Det foreslås at nye driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger skal være utprøvd og funnet egnet ut fra hensynet til dyrevelferd før de tas i vanlig bruk, og at den som tilbyr eller omsetter eiendom eller utstyr for bruk til dyr har et medansvar for at dette er egnet for formålet. Høringsnotatet med utkast til ny lov er tilgjengelig på http://www.regjeringen. no/nb/dep/lmd under «høringer».