Publisert: 25.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny lov krever kompetente dyreholdere

Sammenliknet med dyrevernloven som regulerte dyreholdet fram til nyttår, krever den nye dyrevelferdsloven at dyreholder har kompetanse til å holde dyr.

 


Ny lov krever kompetente dyreholdere

Sammenliknet med dyrevernloven som regulerte dyreholdet fram til nyttår, krever den nye dyrevelferdsloven at dyreholder har kompetanse til å holde dyr.

 

Dyreholdere har plikt til å være kompetente. – Norge skal ha et høykompetent landbruk. Da er det naturlig å ha et krav til kompetanse også hos dyreholder, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.Kompetansekravet står i lovens §6. Samme paragraf fastslår at det ikke er anledning til å la barn under 16 år ha et selvstendig ansvar for dyr.- Kompetanse er en viktig forutsetning for å kunne gi dyr best mulige levekår. Alle som driver innenfor husdyrhold har ansvar for å holde seg oppdatert om ny kunnskap på området. Høy kompetanse er også viktig for landbrukets legitimitet, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk som ikke utelukker at egne kurs eller kompetansehevingstiltak kan bli aktuelt. Den nye loven om dyrevelferd som trådte i kraft fra nyttår erstatter dyrevernloven som har vært gjeldende fra 1977. Siden Stortinget behandlet stortingsmeldingen om dyrevelferd i 2003, har myndighetene forberedt regelverket på at en lov skulle komme. Forskriftene skal følge lovens prinsipper. Siden dyrevelferdsmeldingen kom for fem år siden, er mye av forskriftsverket allerede oppdatert og forbedret. I samarbeid med Mattilsynet arbeider departementet kontinuerlig for å ha forskrifter som gir god dyrevelferd.