Publisert: 22.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny kraftfôrfabrikk planlegges i Skogn

Planene om en ny kraftfôrfabrikk i Trøndelag er ikke lagt på is. Det opprinnelige prosjektet fra Trippel 09 er nå flyttet fra Verdal til Skogn. Fiskå er innstilt på å ta en beslutning i vår.


Ny kraftfôrfabrikk planlegges i Skogn

Planene om en ny kraftfôrfabrikk i Trøndelag er ikke lagt på is. Det opprinnelige prosjektet fra Trippel 09 er nå flyttet fra Verdal til Skogn. Fiskå er innstilt på å ta en beslutning i vår.

– Ja, vi jobber videre med dette. Trøndelag er et viktig landbruksmarked for oss, og vi tror det er viktig for bøndene å få en valgmulighet. Men vi er jo avhengig av at bøndene vil bruke oss, sier Rasmus Nordbø. Han er fjerde generasjons eier i Nordbø-familien, og sitter i dag som styreleder i Fiskå Mølle AS.

Kornmottak høsten 2014?

– Vil det være mulig å etablere lokalt kornmottak på Fiborgtangen i Skogn allerede høsten 2014? – Det kan det bli, men det er avhengig av at vi tar en beslutning og trykker på knappen ganske raskt. Vi jobber for å få realisert prosjektet, og tar sikte på å få tatt en beslutning om bygging i løpet av våren. Hvis det blir til at vi gjør det, kan kornmottak høsten 2014 bli en realitet, sier Nordbø. Han legger ikke skjul på at de har vært på leting etter en fabrikktomt med dypvannskai i Trøndelag lenge. Det har ikke vært lett. Da Svin skrev om Trippel 09-prosjektet våren 2010 (Svin 3/10) var det industrikaia i Verdal som var aktuell tomt. Men treg lokal utvikling har ført til at de nå har skaffet seg opsjon på ei tomt ved dypvannskai på Fiborgtangen, hvor Norske Skogs papirfabrikker i Skogn ligger.

Midt i hjertet

Et slikt anlegg vil ligge midt i hjertet av Trøndelag både når det gjelder levering av korn og ikke minst husdyrproduksjon. Det er betydelig med husdyrproduksjon av både storfe, svin og fjørfe i denne regionen. En viss andel av kraftfôret må som kjent importeres, ikke minst til fjørfe. Det er dette som gjør at beliggenhet ved kai er avgjørende. Anlegget som planlegges er det samme som ble prosjektert av det danske firmaet Cimbria da Verdal var aktuell byggetomt for snart tre år siden. Investeringen er kalkulert til å ligge et sted mellom 120 og 150 millioner kroner, og det blir et tipp topp anlegg med moderne teknologi og høy effektivitet. – Vi bør nok opp i et volum på nærmere 70 000 tonn kraftfôr om dette skal bli en lønnsom investering. Noe volum har vi fra før, og noe går i dag fra Fiska til Nord-Norge. Så det blir egentlig opp til kraftfôrkundene i Trøndelag om vi skal lykkes med å tilby et alternativ til dagens tilbydere i regionen, sier Nordbø.