Publisert: 08.06.2021 Oppdatert: 08.06.2021

Stikkord:

Ny konsernsjef i Fatland

I en melding fra Fatland sier konsernets styreleder Svein Fatland at han er svært tilfreds med ansettelsen. Med Hundseid på toppen får selskapet en person som både kjenner Fatland fra innsiden, men også en leder med sterke bånd til produsentene.


 

29-åringen er født og oppvokst på gård i Etne, men da høyere utdanning stod for tur valgte han en kombinasjon av toppidrett, økonomi og ledelse. Ved siden har han også studert landbruk.

Yrkeskarrieren startet i bank hvor han blant annet var landbruksrådgiver samtidig som han overtok familiegården med husdyrproduksjon, før han kom til Fatland i 2017.

 

 

Hundseid har de fem siste årene jobbet i ledergruppen i Fatland som konserncontroller. Han har også hatt rollen som styreformann i FG Kjøttsenter siden 2020.

– Anders Hundseid har svært god kjennskap til varestrømmen vår og som bonde selv, har han de kvaliteter som skal til i forhold til det viktige produsentleddet, sier Svein Fatland.

Den nye konsernsjefen som tiltrer senest 1. september, er utdannet økonom og jobbet i SR Bank i Ølen før han ble ansatt i Fatland i 2017. I banken jobbet han mye ut mot kunder i primærleddet. Hundseid driver familiegården i Etne med 50 ammekyr og blir sett på som en person med gode leder- og samarbeidsegenskaper.

– Det er med stor respekt jeg trer inn i den nye rollen. Samtidig er jeg glad for at jeg har mange dyktige ressurs­personer med meg. Som controller har jeg blitt godt kjent med bedriften og de ulike oppgavene vi står overfor. Jeg ser derfor frem til å videreføre det gode arbeidet min forgjenger Terje Wester har gjort i denne rollen, sier Anders Hundseid. Han legger til at han ønsker å takke eierne for tilliten han nå får.

– I vårt konsern er det viktig nå å få inn ungt blod i sentrale posisjoner, sam­tidig som vi må være sikre på at de vi velger passer inn i vår kultur. Hundseid representerer alle disse verdiene, fastslår Svein Fatland som legger til at tiden fram til tiltredelsen, skal benyttes til opplæring. Her vil dagens konsernsjef få en sentral funksjon.

Siden 2008 har Fatland økt omsetningen fra to til mer enn fem milliarder kroner i år. Også selskapets posisjon både hos kunder og bønder er betydelig styrket og Fatland er den klart største privateide kjøttbedriften i Norge.

Dette er Fatland Jæren

Fatland Jæren er det største slakteriet i Fatland-gruppen. Her er også Fatland Hud og Skinn AS og Fatland Meat AS lokalisert, i tillegg til en av Fatland Ulls avdelinger.

Anlegget er også det største private slakteriet i Norge. Det er plassert midt i «kjøttgryta» på Jæren. Her slaktes storfe, gris og sau/lam. I tillegg har anlegget en moderne skjæreavdeling hvor det hovedsakelig skjæres storfe og purke, samt sau/lam i sesongen. Det er også moderne produksjon av pinnekjøtt her.

Anlegget er bygd ut flere ganger de siste årene, for å øke produksjonskapasiteten. Fatland Jæren henter slakt fra Grimstad i sør, Setesdal i øst, Randaberg i vest og Ryfylke i nord. Fatland Jæren har om lag 150 årsverk, og omsetter årlig for om lag to milliarder kroner. Slaktemengden er 17 – 18.000 tonn, men årlig skjæremengde er 4 – 5000 tonn større enn slaktemengden.