Publisert: 16.01.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny kjøttprosentberegning på gris

Klassifiseringsutvalget har vedtatt en oppdatert likning for beregning av kjøttprosent på griseslakt. Den nye likningen vil gi et lite utslag for visse slaktevektgrupper, men endrer ikke gjennomsnittlig pris for griseslakt. Ny likning ble gjort gjeldende fra 6. januar i år.


Ny kjøttprosentberegning på gris

Klassifiseringsutvalget har vedtatt en oppdatert likning for beregning av kjøttprosent på griseslakt. Den nye likningen vil gi et lite utslag for visse slaktevektgrupper, men endrer ikke gjennomsnittlig pris for griseslakt. Ny likning ble gjort gjeldende fra 6. januar i år.

Kjøttprosent er vekten av alt kjøtt i prosent av slaktevekten, og inngår som en del av grunnlaget for oppgjøret til bonden. Det er derfor viktig at beregningene som gjøres er så riktige som mulig.

 

Justeres jevnlig

Kjøttprosent på griseslakt beregnes ved hjelp av fysiske målinger av spekk og muskellag som gjøres på hvert enkelt slakt. I Norge bruker alle slakteriene måleinstrumentet GP7. På grunnlag av GP7-målene beregnes skrottenes innhold av kjøtt og fett med en likning. Likningen skal i henhold til EUs regelverk kalibreres hvert femte år, fordi genetikk og miljø over tid kan endre griseslaktenes sammensetning. Den nye likningen er utarbeidet ut ifra forsøk hvor 240 griseslakt er blitt grundig analysert. Både CT-skanning og disseksjon er brukt i kalibreringen av GP7-likningen.

 

Konsekvenser av endringen

Den nye likningen endrer ikke gjennomsnittlig pris for griseslakt. Kalibreringen vil gi et lite utslag for visse slaktevektgrupper. De lette og de tyngre vektgruppene kommer forholdsvis noe bedre ut enn mellomgruppen. Med den nye likningen vil beregnet middel kjøttprosent gå litt ned. Dersom vi legger slaktedata for 1,2 millioner griseslakt fra 2013 til grunn, ville middel kjøttprosent gå ned med 0,3 prosentpoeng med den nye likningen. Endringen i beregnet kjøttprosent skal altså ikke gi endret gjennomsnittspris for gris, verken på engrosnivå eller på avregningspris for slakt. Nortura Totalmarked og de enkelte slakteriene vil gjennomføre tekniske justeringer som vil gi samme gjennomsnittlige avregning til svineprodusentene etter oppdateringen.