Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

«Ny gris – nye muligheter»

Temaet for årets studieopplegg er «Ny gris – nye muligheter». Det betyr at den nye hybridpurka og hennes avkom i smågris- og slaktegrisperioden settes i sentrum.


«Ny gris – nye muligheter»

Temaet for årets studieopplegg er «Ny gris – nye muligheter». Det betyr at den nye hybridpurka og hennes avkom i smågris- og slaktegrisperioden settes i sentrum.

Solveig Kongsrud, Norsvin Informasjon, anbefalinger og diskusjonsgrunnlag kommer i et kortfattet studiehefte og korte videosnutter. Årets studieopplegg til svineprodusentene fra Norsvin tar altså for seg den nye hybridpurka TN70. De siste par årene har det skjedd flere genetiske endringer i den norske grisen. Svensk yorkshire er byttet ut med nederlandsk Z-line som far til den norske hybridpurka. Vi har ulike raser på farsiden til små- og slaktegrisen, og de ulike rasekombinasjonene må håndteres og fôres forskjellig for å få best mulig resultat. En stadig større del av de norske purkene er LZ-purker. Derfor er det viktig at produsentene diskuterer og deler erfaringer. Flest mulig må lykkes i å ta det store potensialet i purkene. Mange har svært god erfaring med TN70-purka. Noen fagpersoner og svineprodusenter kommer til å dele sine erfaringer, og fortelle hvordan de har lykkes med de nye purkene. Det samme gjelder slaktegrisprodusenter som har funnet nøkkelen til en velfungerende gris og gode resultater.

 

Hefte og film

Årets studieopplegg får en ny vri da det består av både studiehefte og flere videosnutter. Vi jobber for at studieheftet skal bli kortfattet og punktvis. Studieheftet er delt i fire studieenheter, og til hvert kapitel blir det fagstoff, diskusjonsoppgaver og et par korte videosnutter på YouTube. Filmene har intervjuer med fagpersoner og svineprodusenter som kommer med konkrete tips, og forteller hva som viktig for at de har lykkes. Vi håper at dette blir et spennende diskusjonsgrunnlag i tillegg til de erfaringene den enkelte sjøl har gjort seg. De fire studieenhetene omhandler den nye genetikken, oppdretts- og drektighetsperioden, dieperioden og smågris- og slaktegrisperioden. Vi tar også opp hva vi gjør framover avlsmessig, med sosialisering av ungpurker, utplukking og kvalitet på livdyr, holdjustering, rutiner i forbindelse med grising og dieperiode, adferd og aktivitet, produksjon av jevn gris, fôring, Improvac, oversikt over produksjonen og økonomi.

 

Ferdig til jul

Både heftet og filmene skal være ferdig til jul slik at dere kan starte opp studeringene på nyåret. Studiehefter bestilles hos Norsvin. Studieopplegget er et av de viktigste miljø- og fagtiltakene i Norsvin, og vi håper at både nye og gamle studieringer treffes og gjennomfører årets studiekurs. Vi vet det er masse meninger erfaringer og kunnskap om årets tema blant svineprodusentene. Så diskuter i vei.