Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny gjødselgassulykke i Skjold

I begynnelsen av oktober midt på dagen smalt det igjen.


Ny gjødselgassulykke i Skjold

I begynnelsen av oktober midt på dagen smalt det igjen.

Denne gangen hos Rune Ersland på Skjold i Nord Rogaland. Han hadde akkurat levert slaktegris da gulvet under fire grisebinger løftet seg halvmeteren. Ei røreluke forsvant langt til skogs. En ny gjødselgasseksplosjon (så vidt omtalt i forrige Svin) forårsaket betydelige skader på gulv og innredning. Fôringsanlegget knakk på tre steder og mye ble skjeivt og ødelagt. Men hverken dyr eller mennesker ble skadet.

Grisehuset der det skjedde er bygd på driftsbygningen i 2003. Enden er grisefjøset er satt opp på en rund gjødselkum. Den hadde spesiallagd lukk over kummen og under de fire bingene. Gjødselkummen var tett og grisehuset hadde vakuumutgjødsling. Det var nesten fullt med møkk da ulykken skjedde. Det kom et lynnedslag rett i forkant av eksplosjonen.

– Jeg vet ikke hva som kan ha skjedd, men muligens kan lynnedslaget ha fulgt jording helt til kjelleren og antent gassen? undrer Ersland. I framtida synes han det er en god forsikring å ha lufteluke eller kanskje ei vifte i gjødselkummen, men det har han aldri hørt om før nå. Bortsett fra de fire bingene er grisehuset lappet sammen og fortsatt i bruk. Og på nyåret venter Ersland håndtverkere som skal reparere skadene. Tilbake i 2001 skjedde en annen merkelig ulykke i Nord Rogaland, med store skader på grisehuset. Den gang omtalt som en skade forårsaket av et kulelyn. Kanskje kan det også ha vært et lynnedslag som antente gjødselgass i en kjeller?