Publisert: 25.10.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny gjødselgasseksplosjon

Det har i høst vært enda en gjødselgasseksplosjon i et grisehus. På Bryne i Rogaland har det tidligere vært to skumle tilfeller med gjødselgass. I Amerika har Universitetet i Minnesota laget en rapport om fenomenet.


Ny gjødselgasseksplosjon

Det har i høst vært enda en gjødselgasseksplosjon i et grisehus. På Bryne i Rogaland har det tidligere vært to skumle tilfeller med gjødselgass. I Amerika har Universitetet i Minnesota laget en rapport om fenomenet.

Bilde : Forsker John Morken fra NMBU Ås advarer mot å tilsette lett nedbrytbar biomasse i gjødselkjellere. Han savner dessuten forskning om enkelte typer fôrmidler kan virke på samme måte. Foto: Hege Bergheim. Bilde 6132: Grisehuset i Sør Fron som kolapset og var bygd med betongelementer satt på kloss. Bilde: Lufting i gjødselkjellere reduserer faren for eksplosjon. Her fra en kjeller i Østfold.

I begynnelsen av oktober skjedde en ny gjødselgasseksplosjon i grisehus. Denne gang i Rogaland. Det ble ikke skade på folk og dyr, men gulvet løftet seg og utvendig røreluke for langt avgårde. Det samme skjedde for øvrig med rørelukene i Sør Fron. I begge tilfeller var det grisehus med gjødselkjeller og vakuumutgjødsling. Også våren 2012 var det en gjødselgasseksplosjon på Bryne i Rogaland. Denne gang i fôrrommet til et grisehus med vakuumutgjødsling og tett kjeller. – Gjødselkjelleren var full. Det må ha dannet seg en lomme med gass mellom dragerne i kjelleren. Gassen må ha sivet opp gjennom en vannlås i fôrrommet. Her ble den trolig antent fra en liten gnist i sikringskapet, forklarer svinebonde Jarle Hadland. De materielle skadene ble betydelige eller rundt en halv million. Etter eksplosjonen har Hadland boret små hull gjennom kjellerveggen slik at det blir lufting i gjødselkjelleren. Også i 2009 var det et tilløp til noe som trolig kunne endt med eksplosjon på Bryne.

 

Vakuumproppen kom opp

I mars i 2009 skulle svinebonde Rasmus Mjølhus i Bryne tømme gjødsel til kjelleren en siste gang før gjødselkjøring. Når han dro i vakuumproppen var den omtrent løs. Gjødsla boblet opp. Samtidig så han grisen rundt seg flatet ut. Rasmus fikk med all kraft satt proppen på og løp ut av grisehuset. Han forstod det var farlig gjødselgass og at den var under trykk, men ikke at den var eksplosiv. Mjølhus fikk hentet en bormaskin og boret hull i gjødselkjeller fra utside inn i det aktuelle området. – Jeg har dragere på tvers av gjødselkjeller som stikker 30 cm ned. Det kan derfor bli lommer med gass i gjødsla når kjelleren er full, forklarer Mjølhus til SVIN. Straks boret slo gjennom veggen og traff «gass lommen» kom også et enormt trykk mot han. Kanskje hindret Mjølhus en eksplosjon. I dette tilfellet begrenset skaden seg til ca. 20 smågris som døde av gjødselgass.

Mange eksplosjoner i USA

Både i USA og Tyskland har det skjedd gjødselgasseksplosjoner. I USA er det Midt Vesten som er rammet og det hele virker ha startet i 2009. Universitetet i Minnesota har også gjort en undersøkelse blant seks gårder som opplevde dette fra 2009 til 2012. På en av gårdene omkom 1500 griser og en arbeider ble skadet, mens på en annen løftet grisehuset seg over halvmeteren. National Hog Farmers Journal skrev i fjor at minst 20 svinegårder i Midt Vesten har opplevd gjødselgasseksplosjon. Tidsskriftet gav også råd til svinegårdene om alltid å ha igang ventilasjonsanlegget i grisehuset, ha minimum 30 cm luftlag over gjødsel samt unngå gnister, aldri røyke eller bruke flammer. Det anbefales dessuten å sjekke om det finnes er skumlag over gjødsla og være særlig på vakt hvis dette laget blir over 15 cm tykt. Felles for eksplosjonene i USA er nettopp at det danner seg et skumlag over gjødsla. Dette kan vokse til en meter i tykkelse og inneholde meget høy konsentrasjon av metan. Hvorfor det danner seg et skumlag vet man ikke, men det kan skyldes spesielle bakterier. Amerikanerne lurer på om det kan ha sammenheng med fôring, og da kanskje med avfallsprodukter fra bioetanolproduksjon. De siste årene har mange slike fôrmidler på menyen. – Men det er frustrerende når du har to identiske bygninger side om side med samme ledelse, samme genetikk og samme fôr. Gjødsel i den ene bygningen skummer og den andre ikke, uttaler forsker Chuck Clanton ved universitetet i Minnesota.

Flere uheldige omstendigheter samtidig

 Forsker John Morken ved NMBU på Ås er ekspert på gjødsel og har etter eksplosjonen tenkt på hva som kan å utløst en slik eksplosjon. – Flere forhold må være tilstede for at dette kan oppstå, sier Morken til SVIN. Normal svinegjødsel er sjelden eksplosiv, men ved tilsetting av lett nedbrytbar biomasse eller kanskje spesiell fôring ( for eks myse) kan den bli det. Hvis kjelleren har lufting reduseres faren. Han lurer også på om et av vakuumnedløpene i dette tilfelle kan ha vært åpen eller blitt presset opp. Metankonsentrasjon kan dessuten forsterkes av strømbrudd (ventilasjon stopper å virke). Dette skjedde på natta før eksplosjon i Sør Fron. Ås forskeren sier også at gjødsel som har vært lagret lenge (over et halvt til et år) og i mer enn 2 meters høyde har større potensial til å være farlig. Fra Sør Fron meldes det så langt ikke om noe nytt fra etterforskningen.