Publisert: 25.10.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny gjødselgasseksplosjon

Det har i høst vært enda en gjødselgasseksplosjon i et grisehus. På Bryne i Rogaland har det tidligere vært to farlige tilfeller med gjødselgass. I Amerika har Universitetet i Minnesota laget en rapport om fenomenet.


Ny gjødselgasseksplosjon

Det har i høst vært enda en gjødselgasseksplosjon i et grisehus. På Bryne i Rogaland har det tidligere vært to farlige tilfeller med gjødselgass. I Amerika har Universitetet i Minnesota laget en rapport om fenomenet.

I begynnelsen av oktober skjedde enda en gjødselgasseksplosjon i grisehus. Denne gang i Rogaland, men bonden vil foreløpig være anonym. Det ble ikke skade på folk og dyr, men gulvet løftet seg og utvendig røreluke for langt avgårde. Det samme skjedde med rørelukene i Sør -Fron. I begge tilfeller var det grisehus med gjødselkjeller og vakuumutgjødsling.

Også våren 2012 var det en gjødselgasseksplosjon på Bryne i Rogaland. Den gangen i fôrrommet i et grisehus med vakuumutgjødsling og tett kjeller.

– Gjødselkjelleren var full. Det må ha dannet seg en lomme med gass mellom dragerne i kjelleren. Gassen må ha sivet opp gjennom en vannlås i fôrrommet. Her ble den trolig antent fra en liten gnist i sikringskapet, tror svinebonde Jarle Hadland. De materielle skadene ble betydelige på rundt en halv million kroner. Etter eksplosjonen har Hadland boret små hull gjennom kjellerveggen slik at det blir lufting i gjødselkjelleren. Også i 2009 var det et tilløp til noe som trolig kunne endt med eksplosjon på Bryne.

 

Vakuumproppen kom opp

I mars i 2009 skulle svinebonde Rasmus Mjølhus i Bryne tømme gjødsel til kjelleren en siste gang før gjødselkjøring. Når han dro i vakuumproppen var den omtrent løs. Gjødsla boblet opp. Samtidig så han grisen rundt seg flatet ut. Rasmus fikk med all kraft satt proppen på og løp ut av grisehuset. Han forstod at det var farlig gjødselgass, og at den var under trykk, men ikke at den var eksplosiv. Mjølhus fikk hentet en bormaskin og boret hull i gjødselkjeller fra utsida inn i det aktuelle området.

– Jeg har dragere som stikker 30 cm ned på tvers av gjødselkjelleren. Det kan derfor bli lommer med gass i gjødsla når kjelleren er full, forklarer Mjølhus til Svin. Straks boret slo gjennom veggen og traff gasslommen kom også et enormt trykk mot han. Kanskje hindret Mjølhus en eksplosjon. I dette tilfellet begrenset skaden seg til cirka 20 smågriser som døde av gjødselgass.

 

Flere eksplosjoner i USA

Både i USA og Tyskland har det skjedd gjødselgasseksplosjoner. I USA er det Midt-Vesten som har vært rammet, og det synes å ha startet i 2009. Universitetet i Minnesota har også gjort en undersøkelse blant seks gårder som opplevde dette fra 2009 til 2012. På en av gårdene omkom 1500 griser og en arbeider ble skadet, mens på en annen løftet grisehuset seg over halvmeteren.

National Hog Farmers Journal skrev i fjor at minst 20 svinegårder i Midt-Vesten har opplevd gjødselgasseksplosjoner. Tidsskriftet gav også råd til svinegårdene om alltid å ha igang ventilasjonsanlegget i grisehuset, ha minimum 30 centimeter luftlag over gjødsla, samt unngå gnister, røking eller bruk av flammer. Det ble dessuten anbefalt å sjekke om det finnes er skumlag over gjødsla, og at en bør være særlig på vakt hvis dette laget blir over 15 cm tykt. Felles for eksplosjonene i USA har vært at det danner seg et skumlag over gjødsla. Dette kan vokse til en meter i tykkelse og inneholde meget høy konsentrasjon av metan. Hvorfor det danner seg et skumlag vet man ikke, men det kan skyldes spesielle bakterier. Amerikanerne lurer på om det kan ha sammenheng med fôring, og da kanskje med avfallsprodukter fra bioetanolproduksjon. De siste årene har mange hatt slike fôrmidler på menyen.

– Men det er frustrerende når du har to identiske bygninger side om side med samme ledelse, samme genetikk og samme fôr. Gjødsel i den ene bygningen skummer, men ikke i den andre, uttalte forsker Chuck Clanton ved universitetet i Minnesota.

 

Flere uheldige omstendigheter samtidig

Forsker John Morken ved NMBU på Ås er ekspert på gjødsel, og har etter eksplosjonen i Sør-Fron tenkt på hva som kan å utløst den. 

– Flere forhold må være tilstede for at dette kan oppstå, sier Morken til Svin. Normal svinegjødsel er sjelden eksplosiv, men ved tilsetting av lett nedbrytbar biomasse eller kanskje spesiell fôring ( for eksempel myse) kan den bli det. Hvis kjelleren har lufting reduseres faren. Han lurer også på om et av vakuumnedløpene i dette tilfelle kan ha vært åpen eller blitt presset opp. Metankonsentrasjon kan dessuten forsterkes av strømbrudd (ventilasjon stopper å virke). Dette skjedde på natta før eksplosjon i Sør Fron. Ås-forskeren sier også at gjødsel som har vært lagret lenge (over et halvt til ett år) og i mer enn to meters høyde har større potensial til å være farlig.

Fra Sør-Fron meldes det så langt ikke om noe nytt fra etterforskningen.