Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny generalsekretær og president i DNV

Hans Petter Bugge er fra 1. september ansatt som ny generalsekretær i Den norske veterinærforening.


Ny generalsekretær og president i DNV

Hans Petter Bugge er fra 1. september ansatt som ny generalsekretær i Den norske veterinærforening.

 

Bugge har vært president i foreningen fra juni 2003 og har siden 1. januar i fjor også fungert som generalsekretær. Visepresident i foreningen, Halvor Hektoen, overtar som president frem til nytt styre kan velges på representantskapsmøtet neste høst.

– Etter å ha fungert som både politisk og administrativ leder i en utfordrende tid med vaktsaken og etablering av Mattilsynet ser jeg frem til å kunne konsentrere meg om å lede og samle sekretariatet til å være godt redskap for våre medlemmer og våre politiske organer, sier Bugge.

Halvor Hektoen var president i Den norske veterinærforening fra 2000 til 2003. Når han nå på ny tar over roret i foreningen vet han derfor hva han går til.

– Det mangler ikke på utfordringer for veterinærene i tiden fremover. Vi vil fortsatt være en aktiv medspiller og premissleverandør i saker som angår dyrehold og matsikkerhet og vi vil arbeide for at våre medlemmer er godt rustet til å møte morgendagens krav, sier Hektoen. Han peker på at DNV har forhåpninger om at den pågående utredningen om veterinærvakten skal legge grunnlaget for en vaktordning som sikrer at dyreeiere i hele landet kan få tak i veterinær til alvorlig syke og skadde dyr til alle døgnets tider.

Styret i Den norske veterinærforening vil frem til representantskapsmøtet i november 2006 bestå av: Halvor Hektoen, Tynset, president Ågot Li, Holmestrand Marie Modal, Harstad Arve Nilsen, Brønnøysund.