Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny forskrift om hold av svin

En eller annen gang neste år kommer det en ny forskrift om hold av svin.


Ny forskrift om hold av svin

En eller annen gang neste år kommer det en ny forskrift om hold av svin.

 

Der vil det være endringer i forhold til dagens forskrift. Hva som eksakt vil stå i den nye forskriften er ikke endelig bestemt. Den skal ut på høring. På et seminar om innredning som Norsvin og Helsetjenesten for Svin nylig arrangerte, orienterte Mattilsynet om den nye forskriften.

I dag skal ikke Mattilsynet godkjenne tegninger for nybygging eller ombygginger. De skal bare godkjenne det ferdige bygget. I ny forskrift forelås det at de skal gjøre begge deler.

Det blir også et absolutt krav om bruk av strø, mens kravet om rede- og rotemateriell ved grising blir trolig endret fra ei uke før grising til et døgn før forventet grising. Det foreslås videre at både Mattilsyn og dyrevernnemd har tilsyns- og vedtaksrett. Det ble poengtert at det skal skje uten at de går opp på hverandre.

Forskriften vil trolig også inneholde krav om at alle må ha montert brannvarslingsanlegg fra 2007. Dessuten vil det trolig bli mindre endringer når det gjelder godkjente spalter og krav til spalteareal. Noe endring vil også være av mer redaksjonell karakter, altså selve oppbyggingen av teksten og hvor i forskriften ting står. Det blir en annen inndeling av kapitler slik at felles tema er mer samlet i samme kapittel.

Men i dagens forskrift er det altså en del forhold som trer i kraft januar 2006. Det gjelder krav til sykebinger, smittesluser og utlastningsplass og ventilasjonsvarsling. Denne forskriften finnes for øvrig på:

 

www.lovdata.no