Publisert: 29.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny dyrevelferdslov i Stortinget

Forslaget til ny dyrevelferdslov ligger til behandling i Stortinget. Næringskomitéen skal gi sin innstilling i saken den 12. mars.


Ny dyrevelferdslov i Stortinget

Forslaget til ny dyrevelferdslov ligger til behandling i Stortinget. Næringskomitéen skal gi sin innstilling i saken den 12. mars.

Det ble holdt en åpen høring om lovforslaget i næringskomitéen den 27. januar. Her var flere organisasjoner og foreninger til stede med korte innlegg. Den etiske plattformen for den nye loven, odelstingsproposisjon nr. 15 om lov om ny dyrevelferd, tar utgangspunkt i det som ble skrevet i stortingsmelding nr. 12 om dyrehold og dyrevelferd. Regjeringens mål er at velferden i dyreholdet i Norge skal være god, og at Norge skal være blant de fremste land i verden på dette området.

 

Det er landbruks- og matdepartementet som har det faglige og politiske ansvaret for dyrevelferden til alle landdyr, altså husdyr, kjæledyr og vilt. Bøndenes to næringsorganisasjoner har hatt møter med Mattilsynet blant annet om det nye kompetansekravet til husdyrprodusenter som er foreslått.