Publisert: 05.09.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny biogassteknologi for gårder

Høgskolen i Telemark og professor Rune Bakke jobber med høyratereaktor biogassteknologi.  Dette er en noe annerledes biogassteknologi som passer til småskalaanlegg og er rimelig i investering og drift.


Ny biogassteknologi for gårder

Høgskolen i Telemark og professor Rune Bakke jobber med høyratereaktor biogassteknologi.  Dette er en noe annerledes biogassteknologi som passer til småskalaanlegg og er rimelig i investering og drift.

 

Høgskolen i Telemark og professor Rune Bakke er i front i Norge når det gjelder småskala biogassanlegg. Professor Bakke mener transportkostnadene fort vil gjøre biogassproduksjon fra husdyrgjødsel ulønnsom i større anlegg. Lavt energinnhold i husdyrgjødsel bidrar heller ikke til at den bør transporteres særlig langt. Høgskolen i Telemark og professor Bakke arbeider med å få biogassproduksjonen effektiv og økonomisk bærekraftig på mindre lokale anlegg. De bruker en annerledes teknikk, UASB (Upflow anaerob sludge blanket) for å få maksimert gassproduksjonen. Ved å få til ei gjennomstrømming av vann i gjødsel eller anna biomasse, blir energiproduksjonen effektiv også ved lavere temperaturer enn det som er vanlig i dag. Det betyr at det kreves mindre energi for å varme opp prosessen, samt at det er enklere å styre prosessen. Andre fordeler er at en kan regulere produksjonen, og biogassanlegget kan enkelt plasseres i tilknytning til eksisterende gjødsellager. Det vil si en teknologi som kan passe norske gårdsbruk.

– Med denne teknologien kan vi lage små reaktorer relativt rimelig. En 10 m3 reaktor er fullskala, og den monteres ved siden av eksisterende gjødsellager, forklarer Bakke. Ei pumpe i gjødsellageret sørger for få gjødsel inn i reaktoren og ”biorest” tilbake. Dette er en kontinuerlig prosess som forbedrer gjødsla og samtidig produserer metangass. Prosessen kan også skrus opp/ned etter behov. Høgskolen i Telemark har i dag et mini prøveanlegg hos en mjølkeprodusent ved Skien.

 

Prøves hos svineprodusent

 

– Nå skal vi prøve dette i fullskala hos en svineprodusent. Vi har avtale med Sondre Skoglund ved Porsgrunn.

– Grisegjødsel er spesielt interessant fordi gjødsla skiller seg så lett. Det gjør den godt egnet i denne biogassprosessen, sier Bakke. Han mener det er mer framtidsretta å satse på små desentraliserte anlegg, framfor å samle gjødsel i store sentrale industrianlegg. Avfall derimot bør behandles i større sentrale anlegg. Bakke er utdannet i USA og er også en mye brukt foredragsholder på biogass internasjonalt. Når Svin ringer skal han til Finland som innleder på en nordisk biogasskonferanse. Bakke og Høgskolen i Telemark samarbeider med miljøer i flere land, deriblant Kina på biogass.

– Kina er størst i verden på biogass. Her finns 30 millioner minianlegg på små gårdsbruk. De bruker gjødsel fra noen griser pluss familiens avføring og matavfall i anleggene, forteller Bakke. Biogassanleggene har for øvrig gitt småbrukerfamiliene i Kina et betydelig løft i levestandard ved at de har gass til varme og matlaging.