Publisert: 16.11.2020 Oppdatert: 16.11.2020

Stikkord:

Nullresultat for purkeringene i 2019

Purkeringene hadde noe ­mindre omsetning i 2019, men resultat ble i snitt omtrent det samme som året før. Raumartoppen og Ro Drift purkering gjør det aller best. 


Bildet: Mørk Engebretsen Invest har hovedproduksjonen sin og mølleanlegget på denne gården i Skiptvet. Omsetningen er større enn i purkeringene som driver opp mot konsesjon.

 

Purkeringer organisert som AS gjorde det svakt også i 2019. I snitt omsatte ringene for 11,1 millioner. Det er 0,3 million mindre enn i 2018. Og i gjennomsnitt får de et nullresultat. Også det er omtrent som året før. Samtidig varierer utbetalinger til lønn fra under en million til over to millioner. Dette selv om driftsomfanget er nokså likt, bortsett fra Snusjara (minst omsetning) og Brekkå (størst omsetning).

Driftsresultat bør ses i sammenheng med hva som tas ut/betales ut i lønn. Best driftsresultat i 2019 hadde ­Raumartoppen på Romerike med 0,9 millioner fulgt av Nes Purkering i Nord Rogaland med 0,7 millioner. Men Ro Drift As i Øyer nord for Lillehammer har klart bedre resultat hvis vi korrigerer for lønnsutgifter pluss også betalt husleie.

Også Aura Gris i Sjåk oppnår da bedre resultat enn Raumartoppen.

Ro Eie som leier ut bygninger til navet Ro Drift hadde et årsresultat før skatt på 2,8 millioner i 2019, mens Aura Eiendom hadde tilsvarende årsresultat på én million. Svakest resultat på papiret har Brekkå Purkering på Jæren med minus 0,8 millioner.

 

MaFo AS og Marit Fougner i Gausdal fikk et greit resultat med sin svineproduksjon i 2019.

 

En kan dele purkeringene i to grupper. Den ene er de som eier bygningene der svineproduksjon skjer (Raumartoppen, Nes, Snusjara), og den andre er resten som leier fjøs av et eiendomsselskap og betaler husleie. Det siste gjelder de andre purkeringene på lista. Normalt vil eiendomsselskapet alltid gå i overskudd, mens resultatet i purkeringen varierer. Bokført egenkapital i purkeringene forteller også noe om situasjonen, og varierer fra røde tall (Nes purkering) til fem millioner ­(Raumartoppen og Næra). Enkelte ­purkeringer er ikke organisert som AS, og er av den grunn ikke på lista vår. Det gjelder Stampen i gamle Østfold, Sommerveien i Agder, og Bjørke purkering ved Eidsvoll (Furuseths purkering). Jærgris er ny på lista bygd på restene etter Jæren purkering. I praksis fungerer Jærgris som en purkering. Rypdal purkering var med i fjor men er nå historie. Siden oppstarten på 90-tallet har fem purkeringer lagt inn årene.

Aura og Ro best
Aura Gris ble best rangert i Ingris 2019 tett fulgt av Ro Drift. Dette passer godt med det vi leser ut av regnskapstallene. En av disse to purkeringene pleier som regel å være best i Ingris. Aura Gris og satellittene hadde siste år 31,1 beregna avvente per årspurke, og 13,3 avvente per kull. Aura skiller seg dessuten fra alle de andre purkeringene ved at navet har hele 12 eiere. Svinepensjonist Ivar Kummen (78) er fortsatt en av de to største eierne med 22 % av aksjene. De øvrige purke­ringene har en eller to eiere.

Bra i Hampshire A/S og Mafo
Vi har i oppsettet også tatt med regnskapstall i andre AS med svineproduksjon som vi kjenner til. Ny på lista er Mafo, eller svineproduksjon til Marit Fougner i Gausdal. Mafo fikk i 2019 et klart bedre resultat enn i 2018. Vi har også tatt med Knive Gris (svineproduksjonen til familien Langeteig ved ­Drammen). Knive Gris får minusresultat i 2019, men har høyere lønnskostnader enn alle purkeringene. Ellers går også Mørk Engebretsen Invest (MEI) i ­Skiptvet i minus, men datterselskapet Hampshire AS har det aller beste driftsresultatet på lista med 2,9 millioner. Nå bør resultatene for disse to ­selskapene ses i sammenheng. Og i sum er resultatet bedre enn i 2018. Samtidig som MEI har et minusresultat, har selskapet en bokført egenkapital på nesten 48 millioner kr. Eierforholdene i selskapene er slik at Hampshire eies 100 % av MEI, som igjen er 72 % eid av firma Sia World Farm Management i Latvia. Det vil si at selskapene med størst egenkapital og omsetning innen svinehold i Norge er eid fra utlandet. I Sia World farm i Latvia foregår det også egen svineproduksjon som vi ikke har innsyn i. Vi har også tatt med tall fra utegrisprodusenten Valdres Gris AS, men her var det tilnærmet null aktivitet i 2019.