Publisert: 08.04.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nortura vil bedre fraktstøtten

I sitt innspill til årets jordbruksoppgjør har Nortura gitt høyest prioritet til fraktstøtten for slaktedyr og kvalitetstilskuddet for storfekjøtt. Det foreslås ei krone opp i målpris på gris.


Nortura vil bedre fraktstøtten

I sitt innspill til årets jordbruksoppgjør har Nortura gitt høyest prioritet til fraktstøtten for slaktedyr og kvalitetstilskuddet for storfekjøtt. Det foreslås ei krone opp i målpris på gris.

Fraktstøtten for firbeinte slaktedyr er etter Norturas mening et effektivt virkemiddel for inntektsutjamning mellom anleggsnære og anleggsfjerne produsenter. En godt utformet fraktordning gir direkte inntektseffekt for produsentene i anleggsfjerne områder, og sikrer grunnlaget for like frakttrekk over hele landet. Fraktstøtte er dermed viktig for å opprettholde jordbruksarealer i drift over hele landet. Nortura ber om at ordningen tilføres midler i år for å dekke den opprinnelige underfinansieringen og kompensere for kostnadsveksten fra 2010, da satsene ble fastsatt. Dette vil til sammen kreve 35 mill. kr i økt ramme for ordningen.

Målpris på gris

Markedsprognosen i mars viser et lite overskudd av norsk gris i 2015 (100 tonn). Prognosen bygger på gjeldende målpris for resten av året. Nortura foreslår at målprisen for gris økes med én krone per kilo for avtaleåret 2015/2016. Markedsbalansen vil være avgjørende for muligheten til å realisere denne målprisen. Målprisen på gris har vært uendra siden 2012. Nortura er også tydelige på at kornøkonomien må sikres uten kostnadsdrivende effekter for husdyrholdet.