Publisert: 09.07.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nortura SA la ut obligasjonslån

– Vi er tilfredse med reaksjonen i markedet. Lånet gir oss en styrket finansiell posisjon, sier konserdirektør Kai Linnes.


Nortura SA la ut obligasjonslån

– Vi er tilfredse med reaksjonen i markedet. Lånet gir oss en styrket finansiell posisjon, sier konserdirektør Kai Linnes.

Nortura SA la ut nye obligasjonslån i markedet den 12. november. Etter kort tid var en emisjon på 500 millioner kroner avsluttet. Obligasjonslånet har med løpetid fem år, og emisjonsvolumet er NOK 500 millioner. Lånet har en fast rente på 6,94% p.a. Låneformålet er generell selskapsfinansiering.

Nortura SA har i forbindelse med emisjonen kjøpt tilbake til sammen NOK 81,5 millioner i det ABM-noterte obligasjonslånet GILDE01 med forfall i mai 2010. DnB NOR Markets og Fokus Markets er valgt som tilretteleggere for emisjonen.