Publisert: 29.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvinstipendet til Kjersti Wold

Kjersti Wold fra UMB på Ås får tildelt årets Norsvinstipend. Stipendet vil bli brukt til hennes masteroppgave om spenekvaliteten på norsk gris.


Norsvinstipendet til Kjersti Wold

Kjersti Wold fra UMB på Ås får tildelt årets Norsvinstipend. Stipendet vil bli brukt til hennes masteroppgave om spenekvaliteten på norsk gris.

Norsvin deler hvert år ut et stipend på 20.000 kroner som skal benyttes til mindre forskningsprosjekter, utvikling av prosjekt- og produktideer, litteraturstudier av interessante problemstillinger eller utenlandske studieopphold. Stipendet er primært tiltenkt høyskolestudenter som spesialiseres innen svinefaget eller forskere/stipendiater ved NVH, UMB eller andre vitenskapelige institusjoner. Kjersti Wold, som kommer fra en grisegård på Nes i Hedmark, studerer Husdyrvitenskap ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB). Hennes masteroppgave skal skrives i løpet av våren 2009 og vil ta utgangspunkt i registreringene om spenekvalitet i Norsvins foredlingsbesetninger. Den vil også omfatte en spørreundersøkelse om det samme emnet.