Publisert: 16.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvins styreleder:

Den alternative modellen til dagens markedsordning er bedre enn fryktet. Men Nortura får et stort ansvar. Jeg håper det nye prismålet får nødvendig autoritet og tyngde, også når kjedeforhandlingene skal gjennomføres.


Norsvins styreleder:

Den alternative modellen til dagens markedsordning er bedre enn fryktet. Men Nortura får et stort ansvar. Jeg håper det nye prismålet får nødvendig autoritet og tyngde, også når kjedeforhandlingene skal gjennomføres.

I sin tale til årsmøtet var styreleder Kristin Ianssen i Norsvin opptatt av at svineprodusentenes økonomi må ligge til grunn både i jordbruksforhandlingene og ved prissettingen i den nye markedsordningen. Faglagene, og helst også staten, bør etter hennes syn være involvert i dette samarbeidet sammen med Nortura.  

 

Litt rar diskusjon

 – Det har vært en litt rar og vanskelig diskusjon på grisens vegne. Vi har i mange år argumentert sterkt for verdien av dagens markedsordning, men så ser vi at det blir fullt i gul boks og støtten må reduseres. På kort sikt hadde det mest naturlige vært å kjempe for at den markedssensitive grisen skulle forbli i den markedsordningen vi har i dag. Men så må vi vurdere hvor vi står og hvilke politikere vi har den dagen også grisen må over i ny markedsordning. Kyllingmodellen, eller fritt fall-modellen, lurer i bakgrunnen. V i har derfor konkludert med at i valget mellom pest og kolera er det best å trygge grisen ved en litt dårligere ordning enn den vi har i dag. V i var raske med å involvere våre tillitsvalgte i denne diskusjonen, og vi har brukt mye tid på å sette oss inn i hva den nye volumbaserte reguleringsmodellen innebærer, sa Ianssen. Hun var skuffet over at så mange som sju av fylkeslagene i Norges Bondelag ikke nevnte markedsordningene i sine innspill til jordbruksforhandlingene og representantskapsmøtet i slutten av mars. Ianssen mente at representantskapet burde ha en mer uttalt holdning til dette, og ikke legge hele ansvaret på forhandlingsutvalget. Men de ba om å få det, og nå har de fått det. – Jeg håper virkelig de greier å bære det, sa hun.

 

 Ikke helt på jordet

Kristin Ianssen kommenterte også det kjøret fra bondelagshold som mange tillitsvalgte i Norsvin ble utsatt for etter at styret i fjor vår endte med å anbefale medlemmene å stemme nei til fjorårets jordbruksavtale.

 

– Avtalen ble omtalt som et løft, selv om den knapt nok kunne dekke økte fôrkostnader. Det var lite politikk, og nesten ingen virkemidler for å nå målsettingen om landbruk i hele landet og variert bruksstruktur. Mange roste oss også fordi vi turte å stå opp og si nei. Jeg er sikker på at vi bidro til å løfte høyden i diskusjonen. I ettertid kan vi i hvert fall slå fast at vi ikke var helt på jordet. Justeringsforhandlingene ble en underlig forestilling, sa Ianssen.

 

Bedre fôrkvalitet 

 Om fôrkostnader og fôrkvalitet sa hun ellers dette; – Jeg er sikker på at det er mulig å forbedre kvaliteten på kraftfôret. Norsvin, Geno og Norsk fjørfelag skal nå sammen utfordre korn- og kraftfôrbransjen for å bedre kraftfôrkvaliteten. Kornbonden kan produsere mer etter dyras behov enn det som gjøres i dag. Dette er særlig viktig fordi kraftfôrkostnadene er den største utgiftsposten i produksjonen vår. Der hadde vi et etterslep på 25 øre fra året før som ikke ble kompensert i jordbruksforhandlingene. Med ytterligere økning i kornprisen kombinert med redusert prisnedskrivning har det blitt enda verre. Her må noe gjøres, sa Norsvinlederen. 

 

Styret må vende blikket ut

Hun kommenterte også et av de andre store temaene på årsmøtet, nemlig Norsvins interne organisering og forholdet mellom morselskapet og datterselskapet Norsvin International AS.

 

– I arbeidet med ny strategiplan har det blitt veldig tydelig at vi har en ubalanse mellom styrets fokus og organisasjonens kjernevirksomhet. Medlemmene forventer landbrukspolitisk engasjement, og det har vi hatt. Men bare et par av de vel 60 ansatte i Norsvin har dette som arbeidsfelt. Omsetningen til Norsvin International kan snart overstige Norsvins. Styret i Norsvin må derfor gå tyngre om bord i den internasjonale virksomheten. Vi må få bedre helhet i verdiskapningsog forretningsvirksomheten vår, mente Kristin Ianssen.