Publisert: 19.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvins fagavdeling skal stå mer på egne ben

Det har blitt skarpere grenser mellom hvem som gjør hva i Norsvin. Utvikling og formidling av fagkunnskap er for eksempel skilt ut i en egen avdeling som skal stå på egne ben, forhåpentligvis et skritt fram.


Norsvins fagavdeling skal stå mer på egne ben

Det har blitt skarpere grenser mellom hvem som gjør hva i Norsvin. Utvikling og formidling av fagkunnskap er for eksempel skilt ut i en egen avdeling som skal stå på egne ben, forhåpentligvis et skritt fram.

 

Målet er at Norsvin på denne måten skal bidra til å sikre kunder og eiere et enda mer optimalt driftsopplegg. Det er ambisiøst, men mulig. Det mener i hvert fall avdelingens nye leder Målfrid Narum, som startet arbeidet med å snekre reisverket til den nye fagavdelingen i februar. Da ble det faglige og det organisasjons- og medlemsrettete arbeidet til Norsvin skilt klart fra hverandre. Dette var et av de konkrete resultatene av Norsvins nye strategiplan for de neste fem åra.

– Vi skal ikke konkurrere med slakterienes rådgivere om den konkrete oppfølgingen i grisehuset. Men gjennom kunnskaps- og datainnsamling, kunnskaps- og databearbeiding, kurs, seminarer, og skoleringsvirksomhet formidle kompetanse til svineprodusenter, rådgivere og andre med interesse for svineproduksjon. Vi skal drive kunnskapsformidling, ikke rådgivning på besetningsnivå. I dette arbeidet må vi fortsatt samarbeide med slakterienes rådgivere, Helsetjenesten for svin og lignende. Vi er ikke flere her i landet på dette området enn at vi må samarbeide, sier avdelingens nye leder Målfrid Narum.

 

SAMLE NYHETER

– Det er fem personer i den nye avdelingen, som skal være selvfinansierende. Vi har ikke ressurser til å utvikle mye ny kunnskap, men vi skal innhente, utvikle og bringe videre kunnskap på utvalgte områder. Fagkunnskap som synliggjør verdien av avlsproduktene skal prioriteres. Norsvins fagavdeling skal ha markedets største og beste svinedatabase som grunnlag for forskning og utvikling, rådgivning og dokumentasjon. Vi skal også ha markedets beste etterutdanningstilbud, noe som betyr at Norsvinskolen skal utvikles videre, sier Narum.

– Men noen områder må dere prioritere? Hvilke?

– Ja, og derfor er også et av delmålene våre å ha kompetanse på utvalgte områder som driftsøkonomi og driftsledelse, smågris- og slaktegrisproduksjon. Eksempler på dette er prosjekter om purkefôring, spedgristap og fôringsøkonomi hos slaktegris, sier hun.

 

SKOLE, STUDIER OG KURS

Velkjente fagtilbud som Norsvinskolen, studiehefter om utvalgte produksjonsfaglige temaer og rådgiverkurs vil fortsatt bli prioritert og videreutviklet. Dagskurs om utvalgte temaer som arrangeres ute i forskjellige regioner er et eksempel på slik videreutvikling. Også Norsvinskolen skal videreutvikles, blant annet med nye kurs for uteksaminerte cand. pig’ere.

– Men hva er egentlig fag når vi snakker om svineproduksjon?

– Kort sagt er det kunnskap om optimal drift, at svineprodusenten får mest mulig ut av avlsmaterialet, jamfør prosjektet om fôringsøkonomi. Dette er et helt konkret område hvor vi vet at mange produsenter kan hente ut mye mer enn i dag. For oss blir det viktig å synliggjøre de økonomiske verdiene av optimal drift, enten det gjelder fôring, stell, drifts- og økonomistyring, reproduksjon, helse eller hva det måtte være. Derfor er og blir InGris veldig viktig. Det er mye mer enn et dataprogram for styring i fjøset, sier Målfrid Narum.

 

BRUKSANVISNING

Djupest sett handler dette om at Norsvin skal tilby noe mer enn et førsteklasses avlsmateriale.

– Vi kan ikke bare levere avlsproduktet og så fraskrive oss ansvaret for hva som skjer etterpå. Vi må være på plass for å rettlede om best mulig bruk og utnytting av det potensialet som finnes. Prøve å lage en god bruksanvisning, om du vil.

– Men blir det ikke konflikter mellom hva norske svineprodusenter er opptatt av og de stigende krav som store internasjonale kunder stiller?

– Det kan det bli, men vi tror faktisk at begge kundegrupper kan ha gjensidig nytte av hverandre. For oss er det en stor utfordring å vite mer om drift av store besetninger. Gjennom tett samarbeid med Norsvin International utvikler vi oss raskt på dette området. Vi har tross alt andre tradisjoner i Norge. Men jeg tror vi skal greie dette, og jeg tror at vi kan bli gode på utvalgte områder som er viktige for oss. Ingen kan forvente, og jeg gjør i hvert fall ikke det, at vi skal ha toppkompetanse på alle områder. Til det berører svineproduksjonen litt for mange fagmiljøer.

 

HER ER FAGKVINTETTEN

Fem stykker har sin daglige arbeidsplass i den nye fagavdelingen. Foruten Målfrid Narum, som er avdelingens leder, er de fire andre Solveig Kongsrud (InGris/fag), Gunhild Melbø Tajet (fag), Ivar Aanekre (Norsvinskolen/fag) og Dyre Johan Haug (InGris/fag). I høst går Solveig Kongsrud ut i et års permisjon, og i hennes sted er Johannes Ingvoldstad ansatt.