Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 21.06.2019

Stikkord:

Norsvins årsresultat ned

Årsresultatet før skatt ble 4,4 millioner kroner i Norsvin SA i 2018, én million lavere enn året før.


Årsresultatet før skatt ble 4,4 millioner kroner i Norsvin SA i 2018, én million lavere enn året før.

Morselskapets årsresultat (Norsvin SA) på 4,4 millioner er i tråd med budsjettet og forventningene, men det er likevel ikke godt nok, mener økonomisjefen.

– Et slikt resultat er likevel ikke bærekraftig på sikt i forhold til å betjene lån og framtidige investeringer. Vi må derfor utvikle virksomheten videre med sikte på å utvide morselskapets inntektsgrunnlag, sa økonomisjef Jørn Jørgensen i sine kommentarer til regnskapet til Norsvins årsmøte.

Hovedårsaken til at resultatet gikk ned én million sammenliknet med året før er reduksjon i sædsalget. God effektivitetsutvikling har redusert behovet for sædkjøp. Norsvin SA solgte 383 000 sæddoser i 2018, mot 405 000 doser året før.

Ved årets utgang var egenkapitalen i Norsvin SA 117 millioner, noe som utgjør 65 prosent av totalkapitalen. Styret sier i årsberetningen at selskapet i liten grad er utsatt for kreditt­risiko, renterisiko eller valutarisiko i den ordinære forretningsdriften. Årsoverskuddet legges til egenkapitalen. Norsvin har gjennomført betydelige investeringer med begrenset låneopptak. Betraktningen er derfor at selskapet ansees å være solid.

Positivt konsernresultat

Konsernregnskapet fikk et ­årsresultat på 11,2 millioner kroner.

Konsernresultatet før skatt er også i tråd med forventningene. Avlskostnadene for landsvin er da finansiert med 21 millioner norske kroner fra den internasjonale virksomheten, eller to millioner mer enn året før. Cirka 70 prosent av de totale avlskostnadene for landsvin er dermed finansiert fra Topigs Norsvin og nasjonale virkemidler fra Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og liknende.

Det er Norsvin International Holding AS som eier aksjeposten på 33,5 % i det internasjonale selskapet Topigs Norsvin. Aninova AS er et datterselskap som blant annet jobber med avlskonsepter i forhold til andre eksterne interessenter, eksempelvis innenfor hundeavl. Norsvin R&D AS er navnet på datterselskapet hvor avlsforskning og utvikling foregår.