Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvingris lindrer smerte

En ny epiduralnål som kan brukes til mennesker og dyr. Dette kan bli et “spin-off”-resultat som følge av Norsvins bruk av datatomografi i rånetestingen.

 


Norsvingris lindrer smerte

En ny epiduralnål som kan brukes til mennesker og dyr. Dette kan bli et “spin-off”-resultat som følge av Norsvins bruk av datatomografi i rånetestingen.

 

Som en del av prosjektet «Robust gris», bruker vi datatomografi (CT) til å måle beinkvalitet hos gris. I forbindelse med forsøket, har vi sammen med Norges veterinærhøgskole (NVH) utviklet en protokoll for bedøvelse av gris ved bruk av CT. Som en «spin-off» av dette, har Norsvin sammen med med NVH og Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, stilt våre forsøksgriser til disposisjon for utvikling av en ny epiduralnål til bruk i epidural bedøvelse av mennesker og dyr. Denne nålen benytter bioimpedans for å lokalisere sin egen posisjon i vevet. Ved å posisjonere denne og måle impedans for så å validere posisjonen ved bruk av CT, kan man finne ut om impedansmåling kan bli et nyttig klinisk verktøy for å sikre riktig plassering av epiduralkanyler. Dette kan i tilfelle gi en sikrere og mer effektiv smertelindring ved bruk av epiduralbedøvelse, både hos mennesker og dyr

Bioimpedans

 

Bioimpedans er elektrisk ledningsevne til biologisk vev, og viser til elektrisk motstand i ulike vevstyper. Muskel leder strøm bedre enn fettvev, og man kan da skille mellom ulike vev ved å måle impedansen.

 

Epidural smertelindring

Ved epidural smertelindring og/eller bedøvelse stikkes en nål gjennom huden og inn i ryggen i midtlinjen mellom to nabovirvler, vanligvis i lenderyggen. Nålen stikkes akkurat så langt inn at spissen blir stående i epiduralrommet, og ikke inn i durasekken hvor ryggmargen ligger. Et kateter føres inn gjennom nålen, og nålen trekkes ut. Slik kan påfyll av bedøvelse eller smertelindrende hele tiden sprøytes inn i epiduralrommet.