Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Norsvin støtter ikke aksjonen

Norsvin som organisasjon vil ikke stille seg bak det omfattende budskapet som er spredd fra aksjonistene i Solør.


– Norsvin støtter ikke aksjonen

Norsvin som organisasjon vil ikke stille seg bak det omfattende budskapet som er spredd fra aksjonistene i Solør.

 

– Det er flott at svineprodusentene viser engasjement. Vi er fullt klar over at mange svineprodusenter nå sliter med økonomien etter en tung periode med pressede priser. Norsvin har derfor både sympati og forståelse for bakgrunnen for aksjonen. Men Norsvin kan dessverre ikke gå god for alt innhold i det budskapet som er spredd ut fra de som har tatt initiativet til denne aksjonen. Vi ser blant annet at Dagens Næringsliv har skrevet lederartikler på grunnlag av det de har plukket fra mailer som er sendt ut. Hovedbudskapet til avisen var at svineprodusentene ønsker frihet fra tvang, og at de nå er i mot konsesjonsgrensene. Dette stemmer jo ikke med de holdninger Norsvin og et flertall av svineprodusentene forfekter, snarere tvert i mot, sier styreleder Live Høystad i Norsvin i en kommentar til aksjonen som er dratt i gang i Solør.

Hun sier videre at arbeidsmetodene som Norsvin har valgt for å fremme sine synspunkter synes å gi gode resultater. En massiv innsats fra fylkeslagene i organisasjonen førte blant annet til at bondelaget ikke krevde nedgang i målpris.

– Jeg vil også peke på at argumentasjonen vår synes å ha slått igjennom overfor statens forhandlingsdelegasjon, siden den foreslo kun 10 øre nedgang i målpris i sitt første dokument. Jeg synes dette viser at vi når fram både gjennom argumentasjon og valg av arbeidsmetoder, sier Live Høystad.