Publisert: 31.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvin stokker kortene og satser på ny giv

Norsvin omorganiserer sentrale deler av virksomheten sin, og ansetter tre personer i nye nøkkelstillinger.


Norsvin stokker kortene og satser på ny giv

Norsvin omorganiserer sentrale deler av virksomheten sin, og ansetter tre personer i nye nøkkelstillinger.

 

Omorganiseringene skjer i kjølvannet av at Olav Eik-Nes som kjent har sagt opp sin stilling som avls- og seminsjef i Norsvin med virkning fra 1. august. Fra samme dato starter Rolf Ole Tomter som ny administrerende direktør i Norsvin etter Asbjørn Schjerve, som har fungert som konstituert administrerende direktør etter at Harald Gjein sluttet som toppsjef 1. mai.

Men det skjer også andre viktige endringer i sommer og høst. Avls- og seminavdelingen deles opp, og markedsarbeidet omorganiseres. Etter en grundig vurdering og prosess har den nye ledelsen i Norsvin gjort følgende ansettelser og omorganiseringer;

Eli Arnkværn Bryhni er ansatt som avlssjef. Eli er 35 år, og av utdannelse har hun dr. scientgrad fra Universitetet for miljø og biovitenskap på temaet kjøttkvalitet på gris. Eli arbeider i dag som seniorrådgiver i Innovasjon Hedmark. Hun er godt kjent i Norsvinsin arbeidsplass ved Norsvinsenteret vel ett års tid i sitt siste arbeidsår som markedssjef i Animalia. Elis konkrete ansvarsområder blir avlsmessig forsknings- og utviklingsarbeid, avlsdrift og test. Eli Arnkværn Bryhni tiltrer stillingen 1. oktober.

Målfrid Narum, som i dag er fagsjef i Norsvin, får utvidet ansvarsområdet ved å gå over i ny stilling som fag- og seminsjef fra 1. august.

Bjarne Holm, som i dag er ansatt i Norsvins avls- og seminavdeling, går inn ny stilling som markedssjef i Norsvin. Nytilsatte Knut Roland fra Tun Forlag AS går også inn i markedsavdelingen. I dag har Bjarne Holm ansvar for avlen i utlandet. I den forbindelse skal han fullføre et toårig prosjekt i USA på utleie til Norsvin International AS.