Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvin som genetisk motor for amerikansk svineproduksjon!


Norsvin som genetisk motor for amerikansk svineproduksjon!

 

Avtalen som Norsvin International undertegnet 31.mai med Genetiporc (GP) er et gjennombrudd for Norsvin i Amerika. GP ønsker å bruke Norsvin som sin genetiske motor i sitt avls- og oppformeringssystem. Det betyr at de anerkjenner vårt avlssystem og vårt FoU- apparat som et av de fremste i verden. Genetiporc er USAs tredje største avlsselskap, og det skal nå flagge ut sitt eget landsvin og starte å oppformere, markedsføre og selge norsk landsvin, LD og duroc.

Dette er en helt utrolig seier for norsk svineavl og norske svineprodusenter i verdens tøffeste marked! Dette viser at det arbeidet og de ressursene som norske svineprodusenter har lagt ned i avlsarbeidet nå virkelig bærer frukter!

Genetiporc er et avlsselskap som er i vekst i USA, de har i dag ca. 15 % av markedet. Selskapet er kanadisk og har enda større markedsandel i Canada. Genetiporc er også representert i Mexico og Brasil.

Dette er først og fremst en honnør til det langsiktige avlsarbeidet som Norsvin har utført de siste tiårene. Avlsselskapet GP sier rett ut at de er imponert over vårt systematiske avlsarbeid, og ønsker å bruke Norsvin som sin genetiske motor på landsvin i første omgang, men de ønsker også å utprøve og bruke vår LD og duroc. Bakgrunnen for at vi fikk kontrakten med GP var kontrakten vi inngikk med Christensen Farms i fjor. Det var denne som gjorde det amerikanske markedet oppmerksom på oss.

Norsvin og GP passer meget godt sammen, og Genetiporc er på mange måter en perfekt avtalepartner for Norsvin. GP er et avlsselskap som satser meget på høy helse, og bruker det som et av sine sterkeste konkurransefortrinn i USA. Genetiporc satser akkurat som Norsvin på kvalitet i hele verdikjeden. Avlsmaterialet skal gi svineprodusenten en konkurransedyktig gris, samtidig skal det være et topp produkt for slakteriet og ikke minst for forbrukeren. Dette er også en av grunnene til at GP ønsker å satse på Norsvin som sin leverandør av landsvin og duroc.

Genetiporc har bygd opp et bredt oppformeringssystem og markedføringsapparat i USA. Det har formeringsbesetninger over store deler av USA med over 90 000 purker. Vi har ikke ressurser til å bygge opp et slikt apparat i USA. Men Norsvin har avlskjernen og FoU- apparatet i Norge som kan betjene dette systemet via vår besetning i USA, hvor vi produserer råner til vår seminstasjon og råner for salg.

Avtalen med Genetiporc i Amerika er derfor helt i tråd med vår eksportstrategi. Norsvin International søker etter partnere som ønsker å satse på høy helse og et godt avlsmateriale inn i sin kjerne som de så oppformerer og markedsfører. Slik er det også i våre viktigste andremarkeder som Sverige, Finland og Baltikum, i tillegg til USA.

Denne avtalen er langsiktig. Det tar flere år før vår gris er integrert i hele Genetiporc-systemet og inntektene vil komme. Nå er det viktig at Norsvin satser videre på utviklingsarbeidet. Vi har fått avtalen i dag på grunnlag av den satsningen som har vært gjort i avlsarbeidet gjennom mange år. For å beholde en slik viktig kunde er det viktig at vi hele tiden viser framgang i vårt avlsprodukt. Derfor kan vi ikke hvile på våre laurbær, men fortsatt satse videre. Men norske svineprodusenter har lov til å til å være litt stolte over dette gjennombruddet i USA. Vi er ikke med i fotball-VM, men vi er med i grise-VM!