Publisert: 06.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvin sier nei til purkeslakting

Norsvins styre ønsker ikke premiert nedslakting av purker eller utkjøp av svineprodusenter. Dette samsvarer med synet til markedsregulator.


Norsvin sier nei til purkeslakting

Norsvins styre ønsker ikke premiert nedslakting av purker eller utkjøp av svineprodusenter. Dette samsvarer med synet til markedsregulator.

 

Fra enkelte av Norsvins fylkeslag har det kommet fram sterke ønsker om purkeslakting. På siste styremøte i Norsvin ble markedssituasjonen diskutert, men det var full enighet om at dette ikke var aktuelt. Styret hadde ikke tro på at dette ville få noen særlig effekt, fordi de aller fleste svinebøndene nå har nye og ikke nedbetalte anlegg. En rask utslakting vil også føre til at ikke realiserte utbyggingsplaner igjen blir aktuelle forholdsvis raskt. Det kan også stilles spørsmål ved om det er riktig at man hver gang man har overproduksjon, mer eller mindre får en automatikk i at produsenter eller purker skal kjøpes ut.

Markedsregulator har hele tiden vært svært klar på at purkeslakting eller utkjøp av svineprodusenter ikke har vært ønskelig. De aktuelle tiltakene, ut over pris- og vektreduksjoner, er eksport iht. WTO-kvote (ca. 3500 tonn) og slakt av smågris. Det siste vil starte opp i november.

Styret mente også det ville være viktig at svineprodusenter som likevel vurderer å slutte, gjør dette snarest. For å hindre at noen utsetter nedslaktingen i påvente av en eventuell purkeslakting bør det utstedes garantier for at også disse vil få nedslaktingspremie, dersom det mot formodning og på et senere tidspunkt likevel skulle innføres premiert purkeslakting. Norsvin vil derfor anmode markedsregulator om se på mulighet for innføre en slik garantiordning.

 

MANGELEN PÅ GRILLKJØTT I SOMMER

Norsvins styre har ønsket mer innsyn i hvorfor situasjonen med tomme butikkhyller hos Gilde-kunder oppsto i sommer. Det ønsket også en dialog om tiltak for å unngå at en lignende situasjon skal oppstå igjen. Knud Daugaard fra Gilde Norsk Kjøtt deltok under behandlingen av denne saken i styret.

Daugaard innrømmet forbedringsmuligheter ut fra det som skjedde i sommer, og orienterte om at det ville bli satt i verk en rekke tiltak for å møte markedet på en bedre måte. Han understreket samtidig at man aldri kan garantere mot at lignende situasjoner kan oppstå igjen. Dette har sammenheng med at vi i størst mulig grad skal være sjølforsynt av ferskvarer, samtidig med at butikkjedene er vanskelig å styre når det gjelder lokketilbud på spesielle stykningsdeler. Han tilbakeviste på det sterkeste påstanden fra enkelte om at det skal være lønnsomt å fryse inn hel gris.