Publisert: 04.12.2017 Oppdatert: 01.02.2018

Stikkord:

Norsvin rystet over funn i Rogaland

Mattilsynet har avdekket svært dårlige forhold hos enkelte slaktegrisprodusenter i Rogaland. Norsvin er rystet over forholdene; – vi tar fullstendig avstand fra det dyreholdet som her avdekkes, sier administrerende direktør i Norsvin SA Olav Eik-Nes.


– Denne formen for dyrehold er helt uakseptabel. Dette er besetningseiere som ikke skal drive med gris, de har ingenting i norsk husdyrproduksjon å gjøre.

De dårlige forholdene er avdekket i forbindelse med en tilsynskampanje for slaktegris, der Mattilsynet nå har besøkt halvparten av slaktegrishusene i Rogaland.  Tilsynskampanjen ble igangsatt som følge av bekymringsmeldinger fra Mattilsynet. – Vi har blitt varslet om dårlige forhold, noe vi har sett veldig alvorlig på. Men funnene er dessverre enda mer alvorlige enn vi fryktet.

Næringa har et kontinuerlig fokus på helse og velferd, og den vanlige norske svinebonden driver en husdyrproduksjon med god dyrevelferd. – Men det er klart vi spør oss hvordan dette kan skje? At noen fører et husdyrhold som er så langt fra det som fellesskapet fremmer. Det er det vi må jobbe med å søke svar på, næringa i fellesskap, i tett samarbeid med Mattilsynet.

Norsk svineproduksjon omfattes av krav til bruk av strø, rotemateriale, tilsyn, behandling av syke og skadde dyr mm. At dette følges opp har vi kontinuerlig fokus på i samarbeid med tilsynsmyndighetene.

Bønder med smågrisproduksjon og purker har jevnlig veterinær på besøk i forbindelse med vaksinasjon og pålagte krav om bedøvelse og smertelindring ved kastrering. Norsvin ser det som viktig å øke kravene til veterinærtilsyn i slaktegrisbesetninger. – Vi ønsker krav om et visst antall årlige veterinærbesøk, og jobber med næringa for å få innført dette så raskt som mulig. De enkelte slakteriene har rutiner for å følge opp besetninger som ikke ivaretar dyrevelferden på en god nok måte. Norsvin vil oppfordre varemottager, dvs. slakteriene til å gripe inn raskt ved mistanke om avvik. Sammen må vi på et tidligere tidspunkt fange opp produsentene som ikke driver et forsvarlig husdyrhold. Hvert alvorlige tilfelle er ett for mye. Norsvin støtter Mattilsynets arbeid fullt ut gjennom tilsynskampanjen.

«Norsvin ser det som viktig å øke kravene til veterinærtilsyn i slaktegrisbesetninger.»

-

Kontaktpersoner: 

Marte Heieraas Evju, Kommunikasjonssjef, mob: 901 54 926, Epost

Olav Eik-Nes, Administrerende direktør, mob: 951 09 167, Epost